آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

امکان‌سنجی ساخت چارچوب خانوارهای دستجمعی

  • نویسنده / نویسندگان: زهره فلاح محسن‌خانی
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: اسفند 1384
  • همکاران: فاطمه هرندی Fatemeh Harandi-افسانه یزدانی Afsaneh Yazdani- بتول یزدانی Batol Yazdani- حمید معظمی گودرزی
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی طرح‌های فنی و روش‌های آماری
  • واژه های کلیدی: خانوار دستجمعی، چارچوب Institutional households- Frame
  • زمان اجرا : خرداد ۱۳۸۳

برای برآورد صحیح مشخصه‌های جمعیت فعال اقتصادی لازم است آمارگیری‌های نیروی کار حتی‌الامکان کل جمعیت (اعضای خانوارهای معمولی ساکن، دستجمعی و غیر ساکن) را پوشش دهند. منظور از خانوار دستجمعی، مجموعه افرادی است که به دلیل داشتن هدف یا ویژگی مشترک مانند انجام خدمت وظیفه، تحصیل، بیماری روانی و... در یک موسسه از قبیل پادگان، خوابگاه دانشجویی، آسایشگاه روانی و ... با هم زندگی می‌کنند. پوشش خانوارهای دستجمعی در آمارگیری‌های خانواری، در صورت وجود یک چارچوب کامل و به‌هنگام از این خانوارها امکان‌پذیر می‌باشد. این بررسی به منظور بهبود پوشش آمارگیری‌های خانواری بطور عام و آمارگیری نیروی کار بطور خاص، روش تهیه چارچوب خانوارهای دستجمعی و نحوه به‌هنگام‌سازی این چارچوب را مورد مطالعه قرار می‌دهد.

فایل های پیوستی
طراحی سایت