آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

نماگرهای کار شایسته در ایران

  • نویسنده / نویسندگان: فاطمه هرندی
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: آبان 1384
  • همکاران: زهره فلاح محسن‌خانی Zohreh Fallah Mohsenkhani- حمید معظمی گودرزی Hamid Mozzami Goodarzi- فریده باقری Farideh Bagheri- فرهاد مهران (مشاور) Farhad Mehran
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی طرح‌های فنی و روش‌های آماری
  • واژه های کلیدی: کار شایسته، آمارگیری اشتغال و بیکاری
  • زمان اجرا : آذر ۱۳۸۳

در حال حاضر، اغلب کشورها به شدت به نرخ بیکاری به عنوان نماگر وضعیت اشتغال متکی هستند، اما واقعیت این است که این نرخ، به‌خصوص در کشورهای با درآمد پایین، به تنهایی نمی‌تواند وضعیت بازار کار را مشخص کند. این موضوع ILO را بر آن داشت که به دنبال مفهومی جامع‌‌تر برای بیان وضعیت بازار کار باشد. عبارت

فایل های پیوستی
طراحی سایت