آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

تهیه‌ی حساب تولید استان‌ها به قیمت‌های ثابت

  • نویسنده / نویسندگان: فریده برادران خسروشاهی
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: خرداد 1385
  • همکاران: فریده باقری- مهرنوش مجتهدی- محمدحسین امینی مصلح‌ابادی- علی‌اکبر نظری
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی آمارهای اقتصادی
  • واژه های کلیدی: حساب‌های منطقه‌ای، حساب تولید
  • زمان اجرا : اردیبهشت ۱۳۸۴

حساب تولید استان‌ها به قیمت جاری از سال 1379 در سطح 28 استان تهیه و منتشر شده است. گسترش حساب‌های منطقه‌ای در ابعاد مختلف به‌ویژه تهیه‌ی حساب تولید به قیمت‌های ثابت، به‌منظور نشان دادن روند واقعی فعالیت‌های اقتصادی و استفاده‌ی بهینه از آمارهای حساب‌های منطقه‌ای در برنامه‌ریزی‌ها، ضرورت می‌یابد. در ضمن همچنان که حساب تولید به قیمت جاری برای همه‌ی استان‌ها یک‌جا تهیه می‌شود، تهیه‌ی حساب تولید به قیمت ثابت نیز باید بر اساس یک چارچوب واحد و هماهنگ برای همه‌ی استان‌ها صورت گیرد و در نهایت با حساب‌های ملی تبدیل و هماهنگ شود.

فایل های پیوستی
طراحی سایت