آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

آمارگیری گذار جوانان از تحصیل به کار

  • نویسنده / نویسندگان: فاطمه هرندی
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: اسفند ۱۳۸۴
  • همکاران: مریم جوادی Maryam Javadi - زهره فلاح محسن‌خانی Zohreh Fallah Mohsenkhani- بتول فاضلی
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی طرح‌های فنی و روش‌های آماری
  • واژه های کلیدی: گذار جوانان از تحصیل به کار، اشتغال جوانان Youth School-to-work Transition- Youth employment
  • زمان اجرا : دی ۱۳۸۴

مسئله‌ی بیکاری جوانان از جمله مسایل مهم در برنامه‌ریزی‌های کلان کشور می‌باشد. هر چند نرخ بیکاری جوانان از طرح آمارگیری نیروی کار قابل محاسبه است، ولی چالش‌های مربوط به اشتغال جوانان و مشکلاتی که آن‌ها در ورود به بازار کار و حفظ کار مناسب با آن مواجه هستند از آمارگیری مذکور قابل بررسی نیست. برای جمع‌آوری اطلاعات مزبور، سازمان بین‌المللی کار آمارگیری گذار از تحصیل به کار (SWTS) را طراحی کرده است. نتایج این آمارگیری، به کشورها کمک می‌کند سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی اشتغال مربوط به جوانان را بهبود بخشند. سازمان بین‌المللی کار یازده کشور را به عنوان پیشگامان اجرای آمارگیری گذار از تحصیل به کار انتخاب نموده که یکی از آن‌ها ایران بوده است. این طرح آماری در سه استان تهران، آذربایجان شرقی و لرستان اجرا شد که نحوه آمارگیری به همراه گزیده یافته‌های آن ارایه شده است.

فایل های پیوستی
طراحی سایت