آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

تحلیل آماری نرخ خودکشی در ایران

  • نویسنده / نویسندگان: احمد خدادادی
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: شهریور 1388
  • همکاران: آیدا اسلامی Ida Eslami- محمد سعیدیان Mahtab Syedin- نسرین براهیمی Nasrin Ebrahimi
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی طرح‌های فنی و روش‌های آماری
  • واژه های کلیدی: خودکشی - ایران
  • زمان اجرا : اسفند ۱۳۸۵

هدف از انجام مطالعه علاوه بر مرور بر کارهای انجام شده به لحاظ آماری و یا ادبیات مرتبط با خودکشی، مراجعه به داده‌های موجود (در صورت وجود و قابل اعتماد بودن) و مدل‌بندی رفتار نرخ خودکشی و توصیف الگوی آماری این پدیده‌ی مصیبت‌بار است. در ارتباط با داده‌های خودکشی، ابتدا موجودیت و در دسترس بودن داده‌ها و همچنین قابل اعتماد بودن آن‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس تغییرات نرخ خودکشی بر حسب برخی متغیرهای کمکی مورد بررسی قرار گرفته و تغییرات آن بر حسب زمان و استان محل اقامت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بدین‌منظور ابتدا خلاصه‌ای از مشخصات توصیفی داده‌ها و همچنین خلاصه‌ای از مشخصات نرخ خودکشی بدون استفاده از هر گونه مدل آماری ارایه خواهد شد. در نهایت به برازش مدل‌هایی از نوع فرایند پواسون‌نما و مدل‌های تکه‌ای ‌نمایی پرداخته و عوامل حمایتی و کمیت‌های مورد نظر بر اساس اطلاعات موجود تعیین و ارایه خواهد شد.

فایل های پیوستی
طراحی سایت