آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران با استفاده از شبکه عصبی GMDH

  • نویسنده / نویسندگان: محمدرضا لعلی
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: اسفند 1386
  • همکاران: مهدی احراری- محسن والی‌زاده- وحید تقی‌نژاد- فرهاد غفاری
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی آمارهای اقتصادی
  • واژه های کلیدی: نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، شبکه عصبی GMDH، روش اقتصادسنجی
  • زمان اجرا : فروردین ۱۳۸۶

در این پژوهش، تلاش شده رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت با استفاده از شبکه عصبی GMDH پیش‌بینی شود. همچنین قدرت پیش‌بینی این الگوریتم با الگوهای پیش‌بینی اقتصادسنجی (ARIMA) مقایسه گردیده است. در این راستا الگویی جامع شامل 14 متغیر برای پیش‌بینی در نظر گرفته شده و سپس با انجام شبیه‌سازی‌های متعدد، الگوی بهینه پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران به‌دست آمده است. نتایج به‌دست آمده حاکی از برتری چشم‌گیر الگوریتم GMDH در مقابل الگوهای رگرسیونی ARIMA می‌باشد.

فایل های پیوستی
طراحی سایت