آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

توصیف و تبیین ویژگی‌های جمعیتی

  • نویسنده / نویسندگان: جعفر صادقی نامور
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: ارديبهشت 1387
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی آمارهای اقتصادی
  • واژه های کلیدی: جمعیت - ویژگی‌های جمعیت

سرشماری عمومی نفوس و مسکن طبق قانون هر ده سال یک بار انجام می‌گیرد و نتایج آن در سطح وسیعی مورد استفاده برنامه‌ریزان و تصمیم گیرندگان قرار می‌گیرد، ولی تجزیه و تحلیل نتایج سرشماری در موارد معدودی صورت می‌گیرد. این امر که در حوزه اساتید و کارشناسان جمعیت‌شناس است به طور شایسته مورد عنایت قرار نگرفته است. آن‌چه که واقعیت دارد تحولی است که طی چند دهه در جمعیت کشور حاصل شده است و اثرات آن در حال حاضر و در سال‌های آتی در جمعیت کشور مشخص می‌شود از جمله این تحولات می توان به ترکیب سنی و تغییرات به وجود آمده در آن و تحول جمعیتی در مناطق جغرافیایی و شهر و روستا اشاره کرد. از این رو هدف از این بررسی توصیف ویژگی‌های جمعیت در سرشماری 85 و مقایسه آن با سرشماری‌های دوره‌های قبل می‌باشد.

فایل های پیوستی
طراحی سایت