آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

بررسی وضعیت مهاجران خارجی در ایران

  • نویسنده / نویسندگان: رسول صادقی
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: آبان 1387
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی آمارهای اقتصادی
  • واژه های کلیدی: مهاجرت - مهاجرت خارجی - مهاجران خارجی

ایران نیز یکی از مناطق عمده تمرکز مهاجران و پناهندگان خارجی در چند دهه اخیر بوده است و هنوز هم تعداد قابل توجهی از آن‌ها در این کشور زندگی می%u202Bکنند. به‌طوری که نتایج سرشماری 1385، حضور 1 میلیون و 300 هزار مهاجر و تبعه خارجی را در ایران نشان می‌دهد. حضور این تعداد مهاجر خارجی در ایران همراه با تعداد قابل توجهی مهاجر غیرقانونی دیگر، پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، جمعیتی و سیاسی برای کشور بهمراه داشته است. از این رو هدف اصلی این تحقیق، مطالعه و بررسی وضعیت مهاجران خارجی در ایران می‎باشد.

فایل های پیوستی
طراحی سایت