آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

بررسی مهاجرت روستا به شهر در ایران در دهه 85-1375

  • نویسنده / نویسندگان: داوود عباسی
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: آبان 1387
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی آمارهای اقتصادی
  • واژه های کلیدی: مهاجرت - مهاجرت روستایی

مهاجرت، در کنار مرگ و میر و باروری یکی از سه مولفه اصلی اثر‌ گذار بر رشدجمعیت‌های انسانی است. علاوه برآن، مهاجرت یکی از مهم‌ترین منابع تامین نیروی انسانی لازم برای بازارهای کار و توسعه اقتصاد ملی و محلی است. از این‌رو شناخت هر چه بیش‌تر و جامع‌تر مهاجرت یک ضرورت مطلق در تحقیقات علمی یا برنامه‌ریزی‌های کاربردی می‌باشد. در این میان مهاجرت روستا به شهر یکی ازحوزه‌های اصلی و مهم در مبحث مهاجرت می‌باشد. این نوع خاص از مهاجرت سبب عمده گسترش شهرها و رشد پدیده شهرنشینی است و آثار مهمی بر اقتصاد روستا و حیات اجتماعی و بازارهای کار در شهرها دارد. از این رو اهداف این تحقیق عبارتند از: 1- شناخت اندازه و میزان مهاجرت روستابه شهردردهه 85-1375 2- شناخت ویژگی‌های جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی مهاجران روستا به شهر در دوره مورد بررسی 3- شناخت علل و عوامل موثر بر مهاجرت روستا به شهر (در چارچوب اطلاعات سرشماری)

فایل های پیوستی
طراحی سایت