X

آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

بررسی ویژگی‌های اجتماعی- اقتصادی اتباع خارجی

  • نویسنده / نویسندگان: مریم پوررضا انور
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: آبان 1387
  • همکاران: خدیجه کریمی
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی آمارهای اقتصادی

مطالعه و شناخت پدیده‌های جمعیتی کشور بدون شناخت و تحلیل عوامل اثرگذار برآن پدیده‌ها و حدود اثرگذاری هر یک از آن‌ها در شرایط و اوضاع و احوال مختلف بی‌سرانجام است. اگر ویژگی‌های جمعیتی اتباع خارجی با جمعیت ساکن متفاوت باشد می‌تواند برساخت سنی- جنسی جمعیت تاثیر بگذارد و به دنبال آن بر باروری و مرگ و میر جامعه نیز اثر گذار باشد. لذا برای دستیابی به شناخت کامل ویژگی‌های جمعیت کشور در یک دوره بلندمدت لازم است خصوصیات اجتماعی اقلیت‌های مختلف آن نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد با توجه به تغییراتی که جمعیت اتباع سایر کشورها در سال‌های اخیر در ایران داشته‌اند، لازم است تصویری از ویژگی‌ها و تغییرات آن‌ها بر اساس آمار و اطلاعات موجود در سطح کشور ارایه و روند تحولات آن بررسی شود.از این رو هدف از این پژوهش بررسی ویژگی‌های جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی اتباع خارجی و روند تحولات آن‌ها در ایران طی سال‌های 85-1375 می‌باشد.

فایل های پیوستی
طراحی سایت