X

آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

بررسی خط فقر و شاخص‌های فقر در استان هرمزگان

  • نویسنده / نویسندگان: فریده باقری
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: دی 1388
  • همکاران: نیما دانش‌پرور- خلیل حیدری
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی آمارهای اقتصادی
  • واژه های کلیدی: فقر- شاخص‌های فقر - خط فقر
  • زمان اجرا : مرداد ۱‍۳۸۸

شناخت خصوصیات اجتماعی و اقتصادی فقیرها در گرو محاسبه خط فقر است تا بر اساس آن به‌توان خانوارهای فقیر را از غیر فقیر جدا نمود. اما در کشور ایران به دلیل عدم دسترسی محقیقن به آمار و اطلاعات لازم اکثر مطالعات در سطح کل کشور انجام گرفته است و کمتر به بحث منطقه‌ای پرداخته شده است. در این طرح پژوهشی به منظور ارایه تصویری از وضعیت فقر و شاخص‌های آن در استان هرمزگان تلاش شده که اولاً مفاهیم مختلف فقر و روش‌های محاسبه خط فقر معرفی شوند و سپس متناسب با هریک از این مفاهیم و روش‌ها خط فقر و شاخص‌های فقر(درصد افراد زیر خط فقر، شکاف فقر) محاسبه شود.

فایل های پیوستی
طراحی سایت