آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

تحلیلی بر حساب‌های منطقه‌ای هرمزگان

  • نویسنده / نویسندگان: سیاوش مریدی
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: مهر 1389
  • همکاران: کوروش جوادی- فریده باقری- محمدصادق عوضعلی‌پور (مشاور)
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی آمارهای اقتصادی
  • واژه های کلیدی: منطقه‌ای - حساب منطقه‌ای - تولید ناخالص استان - هرمزگان
  • زمان اجرا : آبان ۱‍۳۸۸

به منظور ارائه تحلیلی بر اقتصاد استان هرمزگان و شناخت ظرفیت‌ها و پتانسیل موجود، اهداف اصلی این طرح تعیین رشد اقتصادی استان هرمزگان طی سال‌های ۸۷-۷۹، بررسی سرمایه‌گذاری در استان در بخش دولتی و خصوصی، بررسی درآمد سرانه، برآورد مصرف نهایی خانوارها و دولت، بررسی ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود و برآورد تولید بالقوه و بالفعل استان هرمزگان است.

فایل های پیوستی
طراحی سایت