X

آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

بررسی وضعیت زنان سرپرست خانوار در ایران سال‌های ۱۳۷۵ و ۱۳۸۵

  • نویسنده / نویسندگان: فاطمه زندی
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: اسفند 1389
  • همکاران: فریده باقری- مرجان دامن‌کشیده
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی آمارهای اقتصادی
  • واژه های کلیدی: زنان سرپرست خانوار
  • زمان اجرا : خرداد ۱۳۸۹

زنان به عنوان بخش مهمی از جوامع انسانی، دارای جایگاه و اهمیتی ویژه می‌باشند. نقش فعال و مشارکت تعیین‌کننده زنان در بسیاری از پدیده‌های اجتماعی، به ویژه روند توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، توجه خاص به مسایل و موضوعات مربوط به زنان را دردهه‌های اخیر برانگیخته است هدف کلی بررسی حاضر مطالعه ویژگی‌های اجتماعی %u2013 اقتصادی زنان سرپرست خانوار کشور در سال‌های سرشماری ۱۳۷۵ و ۱۳۸۵ و در مواردی مقایسه آن با مردان سرپرست خانوار است تا از این طریق مبانی اطلاعاتی لازم برای تقویت و حمایت از این گروه خانوارها، در صورت لزوم، فراهم شود.

فایل های پیوستی
طراحی سایت