آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

تجزیه و تحلیل عوامل تاثیرگذار بر تورم ایران

  • نویسنده / نویسندگان: سمیرا نصیری
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: خرداد 1390
  • همکاران: سمیرا نصیری- رضا محمدی
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی آمارهای اقتصادی
  • واژه های کلیدی: تورم
  • زمان اجرا : آذر ۱۳۸۹

این تحقیق در صدد آن است تا با استفاده از یک مدل، عوامل موثر بر تورم را شناسایی کرده و اثر هر یک از این عوامل را بر تورم محاسبه نماید. از آنجا که هر یک از مکاتب اقتصادی عوامل متفاوتی را به عنوان منشا تورم ذکر کرده‌اند و بر آن تاکید دارند، در این تحقیق از همه عوامل در مدل استفاده شده تا اثر هر یک بر تورم محاسبه شود و از این طریق منشا تورم شناسایی شود.

فایل های پیوستی
طراحی سایت