آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

تحلیل الگوی مصرف در چرخه‌ی زندگی

  • نویسنده / نویسندگان: زهرا رضایی قهرودی
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: خرداد 1390
  • همکاران: ندا مصطفوی، سمانه افتخاری مهابادی، مجتبی گنجعلی، محمدصادق عوضعلی‌پور
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی طرح‌های فنی و روش‌های آماری
  • واژه های کلیدی: چرخه مصرف
  • زمان اجرا : فروردین ۱۳۸۹

شناخت ویژگی‌های اجتماعی اقتصادی و الگوی مصرف خانوارهای شهری و روستایی در گروه‌های مختلف سنی، درآمدی و هزینه‌ای از ابزارهای مهم برای ارزیابی سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و اجتماعی هر کشور، به شمار می‌رود. تحلیل داده‌های هزینه و درامد خانوار با هدف شناسایی تغییر تدریجی توزیع هزینه‌ای برخی اقلام اصلی هزینه‌ای در خانوارهای شهری و روستایی از طریق آمار توصیفی، تعیین سهم هزینه‌های مختلف در هزینه‌ی کل خانوارها و آگاهی از تاثیرپذیری هزینه‌ی خانوارها از برخی از ویژگی‌های جمعیتی از اهداف این طرح پژوهشی می‌باشد. اطلاعات و داده‌های آمارگیری از هزینه و درامد خانوارهای شهری و روستایی از غنی‌ترین منابعی است که هر ساله توسط مرکز آمار ایران جمع‌آوری می‌شود. بنابراین در این طرح با استفاده از مدل‌های رگرسیونی پارامتری و ناپارامتری به مشخص‌سازی الگوی هزینه‌های کالاهای بادوام و بی‌دوام در گروه‌های مختلف سنی به منظور دستیابی به سیمای واقعی چرخه‌ی زندگی پرداخته خواهد شد. این بررسی‌ها براساس اطلاعات آمارگیری از هزینه و درامد خانوارهای شهری و روستایی بین سال‌های 1375-1387 صورت می‌گیرد.

فایل های پیوستی
طراحی سایت