آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

آمارهای جریان حاصل از آمارگیری نیروی کار

  • نویسنده / نویسندگان: زهره فلاح‌ محسن‌خانی
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: آبان 1390
  • همکاران: فرهاد مهران، مریم جوادی، سوزان رفیع
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی طرح‌های فنی و روش‌های آماری
  • واژه های کلیدی: نیروی کار
  • زمان اجرا : مرداد ۱۳۸۹

استفاده از نمونه‌گیری چرخشی در آمارگیری نیروی کار، امکان محاسبه‌ی آمارهای جریان نیروی کار را به منظور تحلیل بهتر وضع فعلی و آینده بازار کار فراهم می‌سازد، اما علی‌رغم استفاده از روش نمونه‌گیری فوق‌الذکر در طرح آمارگیری نیروی کار ایران تاکنون از این خاصیت مهم نمونه‌گیری چرخشی استفاده نشده است. در این پژوهش پس از مطالعه مدارک علمی و مستندات مربوط به آمارهای جریان حاصل از آمارگیری نیروی کار و سوابق استفاده از آن در سایر کشورها، آمارهای جریان نیروی کار برای ایران ارائه و شاخص‌های برگرفته از این آمارها نیز که برای تحلیل بازار کار مورد نیاز است، در حد امکان با داده‌های در دسترس محاسبه می‌شوند.

فایل های پیوستی
طراحی سایت