آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

بررسی روش‌های تولید و ساماندهی آمار صنایع فرهنگی

  • نویسنده / نویسندگان: افشین فلاح
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: خرداد ۱۳۹۱
  • همکاران: ابراهیم گودرزی- شیما حسینی- مجید ذبیحی- زهره چیت‌ساز- شیرین جعفری
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی طرح‌های فنی و روش‌های آماری
  • واژه های کلیدی: آمار - صنایع فرهنگی
  • زمان اجرا : بهمن ۱۳۸۹

علی‌رغم وجود ظرفیت‌های مناسب صنایع فرهنگی در کشور، به دلیل فقدان تعاریف و مفاهیم استاندارد این صنعت، در اختیار نداشتن چارچوب آماری آن، کمبود آمار و اطلاعات و مشخص نبودن روش‌های جمع‌آوری آمار مربوط به این صنایع، بنا به‌ درخواست دفتر فرهنگی، بازرگانی و خدمات مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۸۹پژوهشکده‌ی آمار تهیه و تدوین طرحی آماری را به منظور تعریف و تعیین چارچوب‌های مشخص کار به نحوی که امکان اندازه‌گیری و سنجش این صنعت را فراهم کند، در دستور کار خود قرار داد. هدف از اجرای این طرح، شناسایی و طبقه‌بندی صنایع فرهنگی، ارایه‌ی تعاریف و مفاهیم استاندارد آن‌ها و بررسی روش‌های تولید آمار آن است.

فایل های پیوستی
طراحی سایت