آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

تهیه گزارش فنی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۰

  • نویسنده / نویسندگان: ذبیح‌ا... قائمی
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: اسفند 1390
  • همکاران: عذرا نایینی- شیرین جعفری- سمانه قادری- خدیجه کریمی- محمدرضا ریحانی- اکرم رسولی- داریوش محمدی- صدیقه میرزایی- آرش فاضلی- ندا مصطفوی- سودابه زبرجد- نورمحمد جاوید- مرجان میرزا خلیلی- مهدی وحدتی- رضا صالحیان- علی‌رضا عسگری- پروا تدین
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی طرح‌های فنی و روش‌های آماری
  • واژه های کلیدی: سرشماری عمومی و نفوس مسکن 1390
  • زمان اجرا : اردیبهشت ۱۳۹۰

یکی از فعالیت‌های ارزشمندی که امروزه در بسیاری از کشورهای دنیا همزمان با اجرای سرشماری‌ها صورت می‌گیرد، تدوین تمامی تکنیک‌ها و روش‌های مورد استفاده در مراحل مختلف سرشماری است که خروجی آن معمولاً با عنوان گزارش فنی سرشماری به صورت چاپی یا نشریه‌های الکترونیکی به متقاضیان ارایه می‌شود. در ایران نیز، به منظور رفع نیاز کاربران آمار و اطلاع‌رسانی به طراحان و مجریان سرشماری‌های آینده، طرح

فایل های پیوستی
طراحی سایت