آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

محاسبه شاخص قیمت مصرف کننده کل کشور

  • نویسنده / نویسندگان: ایوب فرامرزی
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: اردیبهشت ۱۳۹۱
  • همکاران: امیدعلی پارسا، جواد حسین زاده، شهریار احتشامی، حسین سلیمانی، غلامرضا رضایی، امیر جباری، مهدی فارسیان، هوشنگ نامداری
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی آمارهای اقتصادی
  • زمان اجرا : مرداد ۱۳۹۰

مطالعات انجام شده نشان‌‌دهنده تفاوت معنی‌دار الگوی مصرف خانوارهای شهری و روستایی کشور است. از این رو حتی در صورت یکسان‌ بودن قیمت‌های نسبی اقلام مصرفی در مناطق شهری و روستایی محاسبه شاخص قیمت مصرف‌کننده ملی ضروت تام داشته و جایگزینی شاخص قیمت مصرف‌کننده شهری به جای آن با تورش تعمیم تورم مناطق شهری به روستایی مواجه می‌باشد. در این پژوهش ابتدا با استفاده از آزمون‌های آماری و اقتصادسنجی اختلاف بین الگوی مصرف خانوارهای شهری و روستایی بررسی ‌شده است، سپس با استفاده از تکنیک‌های جبری به استخراج راه‌حل‌هایی در جهت کشف نحوه تلفیق اعداد شاخص قیمت خانوارهای شهری و روستایی در جهت ارایه شاخص قیمت مصرف‌کننده ملی پرداخته شده.

فایل های پیوستی
طراحی سایت