آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

کاربرد آمار در بانکداری

  • نویسنده / نویسندگان: مرضیه اربابی
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: بهمن 1391
  • همکاران: علیرضا زاهدیان
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی طرح‌های فنی و روش‌های آماری
  • واژه های کلیدی: بانکداری
  • زمان اجرا : بهمن ۱۳۹۰

نقش آمار در برنامه‌ریزی‌های خرد و کلان از سطوح برنامه‌ریزی فردی تا سطوح برنامه‌ریزی‌های کلان امری بدیهی و شناخته شده است. قسمتی از این برنامه‌ریزی‌ها به برنامه‌ریزی‌های منابع مالی بر می‌گردد که در این خصوص بانکداری سهم عمده‌ای را به خود اختصاص داده است. با توجه به جایگاه خاصی که بانکداری در اقتصاد کشور دارد و از طرف دیگر سهم قابل توجهی از اقتصاد که توسط بانک‌ها تاثیر می‌پذیرد، این نکته متذکر می‌شود که مدیریت بانک‌ها می‌تواند تاثیر بسیار مهمی در مسایل اقتصادی کشور را دارا باشد. بدیهی است که هر گونه توسعه یا بهبود، نیازمند برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت است که مبنای آن‌ها باید آمار باشد. بنا بر این در این تحقیق قصد داریم ابعاد مختلف کاربردهای آمار در بانکداری از بانکداری و تحلیل شاخص‌های آمار بانکداری تا مسایل مربوط به تحلیل رضایت مشتری را مورد بررسی قرار داده و مجموعه‌ای از کاربردهای آمار در سطوح مختلف بانکداری از مدیریت شعب تا مدیریت کلان بانک‌ها را تدوین نماییم و بر اساس آن بتوان توجه مدیران بانکی کشور را به کاربرد آمار در بانکداری بیش از پیش معطوف نماییم.

فایل های پیوستی
طراحی سایت