آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

محاسبه‌ی قیمت کالاهای وارداتی

  • نویسنده / نویسندگان: مرجان دامن‌کشیده
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: شهریور ۱۳۹۱
  • همکاران: مشاور طرح (نادر حکیمی‌پور)، وحیده بیطرفان، ایوب فرامرزی، مهدی فارسیان، جواد حسین‌زاده، اسعداله رضایی، فاطمه مالی، اشرف مشهدی حیدر، رضا ستوده، حسین ترانه، فرهاد سلیمانی، منصوره یزدان‌خواه، عبدالرحیم ایرا
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی آمارهای اقتصادی
  • واژه های کلیدی: شاخص قیمت - سیستم طبقه بندی همگن - کالاهای وارداتی
  • زمان اجرا : شهریور ۱۳۹۰

از آن‌جا که قیمت کالاهای وارداتی یکی از عوامل اثرگذار بر میزان مبادلات خارجی کشورها و نیز یکی از عوامل تعیین‌کننده رابطه مبادله می‌باشد، تغییرات آن از اهمیت بالایی برخوردار است. به همین دلیل بسیاری از کشورها به ویژه کشورهایی که دارای مراکز آماری سازمان یافته می‌باشند از سال‌ها قبل اقدام به تهیه این شاخص نموده‌اند. از این ‌رو هدف از این طرح، محاسبه شاخص کل قیمت کالاهای وارداتی در سطح کشور به صورت ماهانه و سالانه، تهیه سری زمانی مربوط به اعداد شاخص قیمت بخش کالاهای وارداتی و درصد تغییرات آن در سطح کشور و تهیه سری زمانی مربوط به مبادله تجاری در سطح کشور است.

فایل های پیوستی
طراحی سایت