آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

مطالعات تطبیقی سرشماری کشاورزی

  • نویسنده / نویسندگان: لیدا کلهری ندرآبادی
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: شهريور 1391
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی طرح‌های فنی و روش‌های آماری
  • واژه های کلیدی: سرشماری - سرشماری کشاورزی
  • زمان اجرا : فروردین ۱۳۹۱

سرشماری کشاورزی هر ده سال یک‌بار انجام می‌شود و اجرای سرشماری کشاورزی برای سال 1392 در دستور کار مرکز آمار ایران قرار دارد. می‌توان سرشماری کشاورزی را به عنوان منبعی برای کسب اطلاع در خصوص ساختار جمعیت روستایی در نظر گرفت. این طرح با هدف آشنایی با توصیه‌های سازمان غذا و کشاورزی برای دوره‌ی 2010 و روستاهای متفاوت به کار گرفته شده در کشورهای مختلف، انجام شد. در این طرح کلیات توصیه‌های سازمان غذا و کشاورزی در خصوص برنامه جهانی سرشماری کشاورزی مورد توجه قرار گرفت. به عنوان مثال به مباحثی در رابطه با اهداف سرشماری کشاورزی، روش‌های نوین جمع‌آوری اطلاعات و پیوند داده‌های حاصل از سرشماری کشاورزی و سرشماری نفوس اشاره شده است. همچنین تاریخچه و نحوه‌ی اجرای سرشماری کشاورزی در کشورهای کانادا، آمریکا، استرالیا، ایرلند، استونیا، روسیه، تانزانیا، هند، ترکیه، بورکینافاسو، نیجریه و پاکستان مورد بررسی قرار گرفته است و سرشماری کشاورزی در تعدادی از کشورهای شرکت کننده در برنامه سازمان غذا و کشاورزی مقایسه شده است.

فایل های پیوستی
طراحی سایت