آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

تعیین توزیع دو دهک پایین جامعه در مناطق جغرافیایی

  • نویسنده / نویسندگان: علی‌رضا زاهدیان
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: بهمن 1392
  • همکاران: روشنک علی‌اکبری صبا- نیما دانش‌پرور- فریده باقری
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی طرح‌های فنی و روش‌های آماری
  • واژه های کلیدی: آزمون تقریب وسع، دهک
  • زمان اجرا : تیر ۱۳۹۱

فقرزدایی به‌دلیل نقش و اهمیت به‌سزایی که در توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی کشورها دارد از موضوعات مهمی است که در دهه‌های اخیر مورد توجه بسیاری از دولت‌ها قرار گرفته است. در کشورهای مختلف از راهکارهای گوناگونی برای مبارزه با فقر استفاده می‌شود که بررسی آن‌ها با توجه به محدودیت‌های موجود در تخصیص بودجه برای فقرزدایی توسط دولت‌ها یا سازمان‌ها و نهادهایی که با برنامه‌های حمایتی خود درصدد افزایش سطح تامین اجتماعی افراد در جامعه هستند، از اهمیت بالایی برخوردار است. در این پژوهش، پس از شناسایی خانوارهای آسیب‌پذیر در ایران با استفاده از آزمون تقریب وسع و داده‌های سرشماری ۱۳۹۰، به تعیین توزیع خانوارهای دو دهک پایین جامعه به‌عنوان خانوارهای آسیب‌پذیر در مناطق مختلف جغرافیایی پرداخته شده است.

فایل های پیوستی
طراحی سایت