آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی جوانان طی سال‌های 1385-1390

  • نویسنده / نویسندگان: زهره فلاح‌ محسن‌خانی
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: مرداد ۱۳۹۲
  • همکاران: مریم جوادی
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی طرح‌های فنی و روش‌های آماری
  • واژه های کلیدی: جوانان - اقتصادی، جوانان اقتصادی
  • زمان اجرا : اردیبهشت ۱۳۹۱

جوانان یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های کشور هستند. آن‌ها با توانمندی، استعداد و خلاقیت خود اقتصاد کشور را متحول نموده و پایه‌های توسعه آتی آن را تشکیل می‌دهند. لذا توجه خاص به این گروه در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و اجتماعی کشور ضروری است. بدین‌منظور باید ویژگی‌های این گروه جمعیتی از جنبه‌های مختلف مورد بررسی دقیق و موشکافانه قرار بگیرد. در این تحقیق به مسایل اجتماعی و اقتصادی جوانان شامل تحولات جمعیتی، مهاجرت، ازدواج، آموزش، مسکن و وضعیت اشتغال و بیکاری پرداخته می‌شود.

فایل های پیوستی
طراحی سایت