آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

برآورد مصرف کل سیگار در کشور

  • نویسنده / نویسندگان: سید مرتضی امینی
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: خرداد ۱۳۹۲
  • همکاران: علی‌رضا زاهدیان- قدیر اسدی- دکتر امیرحسین مزینی- سید کمال‌الدین سیدریحانی- حامد ایزدپناهی- بهزاد والی‌زاده- علی حجازی- دکتر زهرا رضایی قهرودی- شیما حسینی- مرجان نورینی- محدثه صفاکیش- خدیجه محصلی
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی طرح‌های فنی و روش‌های آماری
  • زمان اجرا : خرداد۱۳۹۱

براورد مصرف سیگار یکی از شاخص‌هایی است که از یک سو مورد توجه نهادهای بین‌المللی مانند سازمان بهداشت جهانی است و از سوی دیگر مورد توجه دولت‌ها قرار دارد زیرا مصرف سیگار مستقیماً سلامت افراد جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد و تاثیر قابل توجهی نیز بر اقتصاد خانوارها و جامعه دارد. در این طرح پژوهشی سعی بر آن است که با استفاده از داده‌های موجود در کشور و داده‌های سایر کشورها بر اساس روش‌های مبتنی بر مدل، تخمین اولیه‌ای از مصرف کل سیگار در کشور به دست آید. علاوه‌ بر این یک طرح آمارگیری از کارگاه‌ها (فروشندگان) نیز طراحی و آزمایش خواهد شد. نتایج آزمایش در سطح شهر تهران علاوه ‌بر نهایی کردن نتایج طرح، برای ارزیابی مدل‌های مورد استفاده نیز به کار خواهد رفت.

طراحی سایت