آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

مروری بر نظرسنجی و آمارگیری، مفاهیم و روش‌ها

  • نویسنده / نویسندگان: اشکان شباک
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: اسفند 1392
  • همکاران: لیدا کلهری ندرآبادی- مجید ذبیحی
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی طرح‌های فنی و روش‌های آماری
  • واژه های کلیدی: نظرسنجی
  • زمان اجرا : مرداد۱۳۹۱

امروزه روش‌های آمارگیری کاربرد وسیعی در گردآوری داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز در همه زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی دارد. از سوی دیگر در جامعه و رسانه‌های گوناگون، هر روز شاهد انتشار نتایج آمارگیری‌های مختلف تحت عنوان نظرسنجی هستیم. به نظر می‌رسد نتایج برخی از نظرسنجی‌ها با موضوعاتی مانند دلیل مهاجرت، تعداد فرزندان مورد نظر زوج‌های جوان، خط فقر ذهنی، آگاهی از آموزه‌های بهداشتی و بسیاری از موضوعات مشابه می‌تواند در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها مورد استفاده قرار گیرد. پرسشی که همواره وجود دارد میزان صحت و اعتبار این‌گونه نظرسنجی‌هاست. برای مطالعه در این خصوص لازم است ابتدا تعریف دقیق نظرسنجی و وجه تمایز احتمالی آن در مقابل سایر روش‌های معمول آمارگیری در کشور مشخص شود. همچنین لازم است میزان تطابق مفهومی که از نظرسنجی در کشور وجود دارد با منابع اصلی و جهانی مقایسه شده و تعریف دقیق این اصطلاح در مقایسه با نمونه‌گیری تبیین شود. در این طرح با بررسی دقیق تعریف نظرسنجی و انواع آن در متون و منابع بین‌اللمللی، به انواع و چگونگی انجام آن در سطح جهانی می‌پردازیم. سعی می‌شود در این پژوهش همه زوایای نظرسنجی در مقایسه با نمونه‌گیری مورد پژوهش و واکاوی قرار گرفته و به باز تعریف آن برای کاربردی استاندارد در جوامع پژوهشی و علمی کشور پرداخته می شود.

فایل های پیوستی
طراحی سایت