آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

بررسی وضعیت دو شغله‌ها در بازار کار ایران

  • نویسنده / نویسندگان: قدیر اسدی
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: بهمن 1392
  • همکاران: علی رضا زاهدیان- فریده باقری
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی آمارهای اقتصادی
  • واژه های کلیدی: بازار - ایران
  • زمان اجرا : فروردین ۱۳۹۱

یکی از مهم‌ترین آمارگیری‌های نمونه‌ای مرکز آمار ایران آمارگیری از نیروی کار است که از بهار 1384 تاکنون به صورت فصلی اجرا می‌شود. نتایج این آمارگیری شاخص‌های مهمی مانند نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ بیکاری را همراه با تغییرات این نرخ‌ها ارایه می کند. در پرسشنامه طرح نیروی کار علاوه بر پرسش‌های اصلی که برای تعیین وضع اشتغال افراد و ویژگی‌های آن طرح شده است، پرسش‌هایی نیز برای فراهم کردن اطلاعات تکمیلی در زمینه نیروی کار وجود دارد، از جمله این پرسش‌ها می‌توان به پرسش‌هایی در خصوص افراد دو شغله اشاره کرد. بررسی اطلاعات حاصل از این پرسش‌ها همراه با شاخص‌های نیروی کار تصویر شفاف‌تری از وضعیت موجود در اشتغال در جامعه فراهم می‌کند. از این رو پژوهشکده آمار در راستای رسالت خود در زمینه اجرای طرح‌های پژوهشی با هدف تحلیل آمار واطلاعات، اجرای طرح پژوهشی تحلیل ویژگی‌های افراد دو شغله را در دستور کار خود قرار داد.

فایل های پیوستی
طراحی سایت