آرشیو طرح‌های پژوهشی

/پژوهش/طرح‌های پژوهشی/آرشیو طرح‌های پژوهشی

بررسی وضع زناشویی جمعیت کشور در سرشماری‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰

  • نویسنده / نویسندگان: عذرا نائینی
  • وضعیت اجرا: پایان یافته
  • تاریخ پایان: اسفند 1392
  • همکاران: محمدرضا حطیطه- یوسف بشیری- عباس توسلی
  • گروه پژوهشی مسئول: گروه پژوهشی طرح‌های فنی و روش‌های آماری
  • واژه های کلیدی: زناشویی
  • زمان اجرا : فروردین ۱۳۹۲

ازدواج پیوندی با ثبات است که بین زن و مرد منعقد می‌شود و یکی از وقایع چهارگانه‌ی حیاتی است، که به واسطه‌ی آن خانواده شکل می‌گیرد. امروزه تحولات ازدواج، به واسطه‌ی تغییر دیدگاه بشر نسبت به موضوع و بی‌توجهی به خانواده، به‌عنوان بنیادی‌ترین نهاد اجتماعی، نابسامانی‌هایی را نصیب جوامع بشری کرده است. بر این اساس تحلیل‌های مربوط به وضع زناشویی که با ازدواج توسعه می‌یابد، و طلاق که بنیاد خانواده را تهدید نموده، گاه منشاء بروز مشکلات رفتاری در جامعه می‌شود، حایز اهمیت فراوان است. هدف از این پژوهش، بررسی وضعیت زناشویی، ازدواج و طلاق جمعیت کشور در سال‌های اخیر است که در آیینه‌ی آمار ارایه می-شود. عملکرد شاخص‌ها از دیدگاه جمعیت‌شناختی نیز در حد بضاعت توصیف می‌شود تا ابزار لازم برای صاحب‌نظران سایر علوم و ارایه‌ی تحلیل‌های جامعه‌شناختی، روانشناختی و ... فراهم شود. اطلاعات مورد استفاده، با توجه به ماهیت منابع آن‌ها، به‌طور عمده مربوط به نتایج سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن سال‌های ۱۳۸۵و ۱۳۹۰، اطلاعات ثبتی تولیدشده توسط سازمان ثبت احوال کشور و منابع بین‌المللی در رابطه با موضوع‌های مرتبط با وضع زناشویی و ازدواج و طلاق و نظیر آن است.

فایل های پیوستی
طراحی سایت