ثبت‌نام دوره‌های آموزشی شش ماه دوم 99

دوره‌های آموزشی 6 ماه دوم سال 98

پاییز
نوع دوره عنوان مدرس تاریخ برگزاری هزینه (تومان)
      مهر آبان آذر  
کارگاه آموزشی آموزش نرم‌افزار STATA دکتر امیر کسائيان ۱۴-۱۶ ---- ---- 300/000 مشاهده و ثبت نام
دوره‌ی آموزشی آشنایی با مفاهیم طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار شکوفه قصوری-آسیه عباسی- نسرین ابراهیمی ۲۱-۲۳ ---- --- 300/000 مشاهده و ثبت نام
دوره آموزشی آشنایی با اقتصاد رفتاری دکتر زهرا ملادرویش ---- ۱۱-۱۲ --- 200/000 مشاهده و ثبت نام
کارگاه آموزشی آشنایی با نرم‌افزار SPSS (مقدماتی) دکتر حامد لروند ---- ۱۹-۲۱ --- 300/000 مشاهده و ثبت نام
دوره اموزشی آشنایی با مفاهیم نحوه محاسبه و تحلیل نتایج شاخص قیمت منصوره یزدان‌خواه- اسعد اله‌رضایی ---- ---- ۳-۴ 200/000 مشاهده و ثبت نام
کارگاه آموزشی استخراج نتایج طرح‌های آمارگیری و سرشماری عمومی نفوس و مسکن با نرم‌افزار SAS نیما دانش‌پرور ---- ---- ۴-۶ 3900/000 مشاهده و ثبت نام
دوره آموزشی کاربرد داده‌های تاریک در برنامه‌ریزی‌های فرهنگی و اجتماعی ابراهیم معظمی گودرزی ---- ---- ۱۰-۱۱ 200/000 مشاهده و ثبت نام
دوره‌ آموزشی حساب‌های ملی و منطقه‌ای محمد غلامی ---- ---- ۱۷-۱۸ 200/000 مشاهده و ثبت نام
کارگاه اموزشی برنامه‌نویسی با نرم‌افزار Excle در محاسبات آمار رسمی فرشاد روشن ---- ---- ۲۴-۲۶ 300/000 مشاهده و ثبت نام  
زمستان-
نوع دوره عنوان مدرس تاریخ برگزاری هزینه (تومان)
      دی بهمن اسفند  
کارگاه آموزشی پیش‌بینی جمعیت با نرم‌افزار اسپکتروم 4 الهام فتحی ۱-۴ ---- ---- 300/000 مشاهده و ثبت نام
کارگاه آموزشی آموزش نرم‌افزار Python دکتر عباس مرادی ۸-۱۰ ---- ---- 300/000 مشاهده و ثبت نام
کارگاه آموزشی آشنایی با مدل‌های آمار رسمی با نرم‌افزار SAS دکتر زهرا رضایی قهرودی ۱۵-۱۷ ---- ---- 300/000 مشاهده و ثبت نام
کارگاه آموزشی آشنایی با نرم‌افزار Qlikview دکتر رحیم محمودوند ۲۱-۲۲ ---- ---- 200/000 مشاهده و ثبت نام
کارگاه آموزشی محاسبه‌ی شاخص‌های جمعیتی با نرم‌افزار R دکتر حسن عینی ۲۳-۲۵ ---- ---- 300/000 مشاهده و ثبت نام
دوره آموزشی آشنایی با پارادیتا و کاربردهای آن دکتر لیدا کلهری ۲۹-۳۰ ---- ---- 200/000 مشاهده و ثبت نام
کارگاه آموزشی آشنایی با نرم‌افزار Eviews در تحلیل سری‌های زمانی و داده‌های پانلی دکتر تیمور محمدی ۲۹-۳۰ و ۱ بهمن ---- ---- 300/000 مشاهده و ثبت نام
دوره آموزشی کنترل کیفیت آمارهای ثبتی مرجان نورینی-آسیه رشیدی‌نژاد ---- ۶-۷ --- 200/000 مشاهده و ثبت نام
کارگاه آموزشی برنامه‌نویسی مقدماتی با نرم‌افزار R دکتر موسی گلعلیزاده ----

۶-۸

---- 300/000 مشاهده و ثبت نام
دوره آموزشی نکاتی کاربردی از راه‌کارهای نمونه‌گیری دکتر روشنک صبا ---- ۱۳-۱۴ ---- ۲00/000 مشاهده و ثبت نام
کارگاه آموزشی برنامه‌نویسی پیشرفته با نرم‌افزار SQL دکتر جمال میرکمالی --- ۱۳-۱۵ ---- 300/000 مشاهده و ثبت نام
کارگاه آموزشی برنامه‌نویسی پیشرفته با نرم‌افزار R دکتر موسی گلعیزاده ---- ۱۹-۲۱ ---- 300/000 مشاهده و ثبت نام
دوره آموزشی مدیریت مبتنی بر شواهد و آمار دکتر اشکان شباک- دکتر مهدی نقی‌خانی ---- ۲۷-۲۹ --- 300/000 مشاهده و ثبت نام
دوره آموزشی اقتصاد غیررسمی ندا مصطفوی ---- ---- ۴-۶ 300/000 مشاهده و ثبت نام
کارگاه آموزشی سرشماری و طرح‌های آمارگیری با Access آسیه عباسی ---- ---- ۱۱-۱۳ 300/000 مشاهده و ثبت نام
طراحی سایت