پژوهشکده‌ی آمار

 

به‌منظور پاسخگویی به بخشی از نیازهای پژوهشی در نظام آماری کشور، پژوهشکده‌ی آمار وابسته به مرکز آمار ایران بر اساس مجوز شماره‌ی  ‎۲۲/۱۷۴۵مورخ ۱۳۷۸/۷/۱۸ شورای گسترش آموزش عالی تاسیس شد.

 

چشم انداز:

ما، مهمترین پشتیبان علمی نظام آماری ایران با جایگاه برتر پژوهش و آموزش آمار رسمی در آسیا هستیم.

ماموریت:

برای تحقق این چشم‌انداز، پژوهشکده آمار مأموریت خود را رفع نیازهای پژوهشی و آموزشی نظام آماری ایران و تولید و گسترش مستمر دانش در حوزه آمار می‌داند.

 

اهداف پژوهشکده:
الف- ارتقای کیفیت فرایند تولید و توزیع آمار و اطلاعات در نظام آماری کشور
ب- دست‌یابی به بهترین و مناسب‌ترین فنون و روش‌های تولید و توزیع آمار و مسائل مربوط به آن، شناخت مشکلات و ارائه‌ی طریق برای رفع آنها
پ- ارتقای توانمندی‌های پژوهشی کشور در زمینه‌ی مسائل مربوط به آمار
ت- همکاری پژوهشی با مؤسسات آموزشی و پژوهشی کشور به منظور ارتقای کیفیت فعالیت‌های پژوهشی

وظایف پژوهشکده:
الف- مطالعه و تعیین اولویت‌های پژوهشی در زمینه‌ی آمار
ب- اجرای طرح‌های پژوهشی در زمینه‌های مربوط به روش‌های تولید آمار، تجزیه و تحلیل آماری، پردازش و استخراج اطلاعات و اطلاع‌رسانی آماری
پ- ایجاد زمینه‌ی مناسب برای همکاری با وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، در جهت ایجاد امکانات پژوهشی.
ت- برقراری ارتباط با مؤسسات علمی و پژوهشی داخل و خارج کشور با رعایت ضوابط و مقررات مربوط
ث- برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط
ج- انتشار کتاب و نشریه در زمینه‌های مرتبط با فعالیت‌های پژوهشکده طبق ضوابط و مقررات مربوط
چ- ارائه‌ی جدیدترین اطلاعات آماری مورد نیاز پژوهش‌گران

ارکان پژوهشکده:
۱- هیئت امنا
۲- رئیس
۳- شورای پژوهشی

معرفی هیئت امنا:

هیئت امنای پژوهشکده‌ی آمار طبق اساس‌نامه متشکل است از رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا نماینده‌ی وی، رئیس مرکز آمار ایران، رئیس پژوهشکده‌ی آمار، و نیز سه تا پنج تن از شخصیت‌های علمی - فرهنگی که نقش مؤثری در توسعه و پیشرفت پژوهشکده داشته باشند.
 

 

پژوهشکده‌ی آمار

تهران، خیابان دکتر فاطمی، خیابان باباطاهر، خیابان شهید سرتیپ فکوری، شماره‌ی ۱۴۵
کد پستی: ۱۷۹۱۱ ۱۴۱۳۷

 تلفن: ۲-۸۸۶۳۰۴۴۰