همایش‌ها

عنوان
وضعیت
تاریخ برگزاری
مجموعه‌ی مقالات
همایش اقتصاد مقاومتی،نظام آماری و حسابداری ملی
برگزار شد
 ۳ اسفند ۱۳۹۵
 
همایش بین‌المللی مهاجرت: الگوها، پیامدها و سیاست‌ها
برگزار شد
۵ و ۶ آبان ۱۳۹۴
دریافت فایل
همایش تحلیل یافته‌های سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۰
برگزار شد
۵ و ۶ آذر ۱۳۹۲
دریافت فایل
همایش کاربرد آمار در مدیریت و حکمرانی
برگزار شد
۲۱ و ۲۲ آذر ۱۳۹۱
دریافت فایل
همایش تحلیل روندهای جمعیتی کشور
برگزار شد
۲۹ و ۳۰ آذر ۱۳۹۰
دریافت فایل