گروه آموزش و فناوری اطلاعات

 

اهم وظایف گروه آموزش و فناوری اطلاعات

۱. طراحی و برگزاری دوره‌های آموزشی متناسب با اهداف پژوهشکده‌ی آمار

۲. اجرای برنامه‌های آموزشی به سفارش مرکز آمار ایران

۳. تهیه‌ی امکانات و ملزومات و زمان‌بندی اجرای دوره‌های آموزشی

۴. آموزش عمومی کارکنان پژوهشکده‌ی آمار

۵. برگزاری سمینارهای علمی ماهانه پژوهشکده‌ی آمار

۶-مدیریت و روزامدسازی وب‌گاه پژوهشکده‌ی آمار

۷-مدیریت، نگهداری و پشتیبانی شبکه داخلی پژوهشکده‌ی آمار

 

اعضای گروه آموزش و فناوری اطلاعات

- مهدی نقی‌خانی، دانشجوی دکترای علوم شناختی، سرپرست گروه

- فرشید خانزاده، فوق لیسانس آمار، کارشناس آموزش و فناوری اطلاعات

- آرش پاکزاد، فوق لیسانس علوم کامپیوتر، کارشناس فناوری اطلاعات

- محبوبه شهبازی، لیسانس مدیریت بازرگانی، کارشناس آموزش

-نجمه ناظریان، لیسانس روان شناسی، کارشناس آموزش