گروه پژوهشی طرح‌های فنی و روش‌های آماری

اهم وظایف گروه پژوهشی طرح‌های فنی و روش‌های آماری 
۱- اجرای طرح‌های پژوهشی با هدف بررسی و ارائه روش‌های عملی ممکن برای کاهش خطاهای نمونه‌گیری و غیر‌نمونه‌گیری در آمارگیری‌ها و به‌طور کلی ارائه‌ی راهکارهایی برای افزایش بهره‌وری طرح‌های آماری

۲- مطالعه و بررسی روش‌های نوین آماری

۳- ارائه‌ی راهنمایی‌های لازم به سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف کشور در زمینه‌ی طرح‌های آماری

۴- انجام مشاوره‌های علمی و تبادل تجربه با واحدهای دانشگاهی، مراکز پژوهشی، انجمن‌ها و شخصیت‌های علمی

۵- طراحی طرح برای تولید آمارهای جدید مورد نیاز نظام تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی

۶- تحلیل آمارهای تولید شده به‌منظور معرفی راه‌های استفاده‌ی بهینه از آن

۷- بررسی روش‌های ارتقای فرهنگ و دانش آماری در جامعه

 

اعضای گروه پژوهشی طرح‌های فنی و روش‌های آماری

روشنک علی‌اکبری صبا | دکترای آمار | عضو هیئت علمی و سرپرست گروه
زهرا رضایی قهرودی| دکترای آمار | عضو هیئت علمی
زهره فلاح محسن‌خانی | دکترای آمار | عضو هیئت علمی
لیدا کلهری | دکترای آمار | عضو هیئت علمی