گروه‌ پژوهشی آمارهای اقتصادی

اهم وظایف گروه‌ پژوهشی آمارهای اقتصادی 
۱. اجرای طرح‌های پژوهشی در زمینه‌های مربوط به چالش‌های اقتصادی

۲. مطالعه و ارائه‌ی الگوهای مناسب برای براورد اطلاعات مورد نیاز در بخش‌هایی که چارچوب مشخص برای آمارگیری ندارند یا آمارگیری از آن‌ها مقرون به صرفه نمی‌باشد.

۳. مطالعه و ارائه‌ی راه ‌حل‌های مناسب برای محاسبه و تهیه‌ی شاخص‌های تعدیل‌کننده‌ی مورد نیاز برای تبدیل کمیت‌های اقتصادی از قیمت جاری به قیمت ثابت

۴. مطالعه‌ی توصیه‌های بین‌المللی در زمینه‌های مرتبط با حساب‌های ملی و انطباق آن با مقتضیات کشور

۵. همکاری با مرکز آمار ایران در زمینه‌ی طرح‌های حسابهای ملی

 

اعضای گروه‌ پژوهشی آمارهای اقتصادی

نادر حکیمی‌پور | دکترای اقتصاد | سرپرست گروه
محمد صادق علی‌پور | دکترای اقتصاد | عضو هیئت علمی
ایوب فرامرزی | دکترای اقتصاد | عضو هیئت علمی
محمد شیری | دکترای جمعیت‌شناسی | عضو هیئت علمی
مهرنوش میرمحمد | فوق لیسانس جمعیت‌شناسی | کارشناس پژوهشی