گروه پژوهشی پردازش داده‌ها و اطلاع‌رسانی

اهم وظایف گروه پژوهشی پردازش داده‌ها و اطلاع‌رسانی
۱- پژوهش در زمینه‌ی شیوه‌های نوین جمع‌آوری داده‌ها برای اجرای طرح‌های آماری

۲- پژوهش در زمینه‌ی شیوه‌های نوین پردازش و ارزیابی داده‌ها برای اجرای طرح‌های آماری

۳- بررسی نرم‌افزارهای جدید و تهیه‌ی راهنماهای مربوط

۴- پژوهش در زمینه‌ی شیوه‌های نوین اطلاع‌رسانی نتایج طرح‌های آماری

 

اعضای گروه پژوهشی پردازش داده‌ها و اطلاع‌رسانی
  • اشکان شباک | دکترای آمار | عضو هیئت علمی و سرپرست گروه
  • کاوه کیانی | دکترای آمار | عضو هیئت علمی