کارکنان پژوهشکده

حوزه‌ی ریاست
محمد نورمحمدی؛ رئیس پژوهشکده
دکترای آمار
mn[AT]srtc.ac.ir
حسن نصیرپور؛ مسئول دفتر
 
مرجان صادقی؛ مسئول روابط عمومی و کتابخانه
لیسانس کتابداری 
prelations[AT]srtc.ac.ir
 معاونت پژوهشی و گروه‌های پژوهشی
ایوب فرامرزی؛ سرپرست معاونت پژوهشی
دکترای اقتصاد (عضو هیئت علمی)
faramarzi.ayoub[AT]srtc.ac.ir
امیر احمدی‌فر؛ مسئول دفتر
لیسانس روان‌شناسی
office[AT]srtc.ac.ir
 
گروه پژوهشی طرح‌های فنی و روش‌های آماری
روشنک علی‌اکبری صبا؛ مدیر گروه
دکترای آمار (عضو هیئت علمی)
r_saba[AT]srtc.ac.ir
زهرا رضایی قهرودی؛ عضو هیئت علمی
دکترای آمار
z_rezaei[AT]srtc.ac.ir
زهره فلاح محسن‌خانی؛ عضو هیئت علمی
دانشجوی دکترای آمار
zohrehf[AT]srtc.ac.ir
لیدا کلهری؛ عضو هیئت علمی 
دانشجوی دکترای آمار
kalhori[AT]srtc.ac.ir
محدثه صفاکیش؛ کارشناس پژوهشی
فوق لیسانس آمار
 
 
گروه پژوهشی پردازش داده‌ها و اطلاع‌رسانی
اشکان شباک؛ سرپرست گروه
دکترای آمار (عضو هیئت علمی)
Ashkan[AT]srtc.ac.ir
کاوه کیانی؛ عضو هیئت علمی
دکترای آمار
kiani[AT]srtc.ac.ir
فرشید خان‌زاده؛ کارشناس پژوهشی
فوق لیسانس آمار
f.khanzadeh[AT]srtc.ac.ir
 
گروه پژوهشی آمارهای اقتصادی
نادر حکیمی‌پور؛ سرپرست گروه
دکترای اقتصاد (عضو هیئت علمی)
 
محمد صادق علی‌پور؛ عضو هیئت علمی
دکترای اقتصاد
alipour[AT]srtc.ac.ir
ایوب فرامرزی؛ سرپرست معاونت پژوهشی
دکترای اقتصاد (عضو هیئت علمی)
faramarzi.ayoub[AT]srtc.ac.ir
محمد شیری؛ عضو هیئت علمی
دکترای جمعیت‌شناسی
mshiri[AT]srtc.ac.ir
مهرنوش میرمحمد؛ کارشناس پژوهشی
فوق لیسانس جمعیت‌شناسی
 
جمال‌الدین فرهادی؛ کارشناس پژوهشی
فوق لیسانس اقتصاد
 
کیمیا خوش اخلاق؛ کارشناس  پژوهشی
فوق لیسانس آمار
 
آنوشا غضنفری؛ کارشناس پژوهشی
فوق لیسانس اقتصاد
 
 
گروه آموزش و خدمات IT
مهدی نقی‌خانی؛ سرپرست گروه
دانشجوی دکترای علوم شناختی
naghikhani.m[AT]srtc.ac.ir
آرش پاکزاد؛ کارشناس IT و شبکه
فوق لیسانس علوم کامپیوتر
 
عباس مرادی؛ کارشناس IT
دکترای ریاضی
 
محبوبه شهبازی؛ کارشناس آموزش
لیسانس مدیریت بازرگانی
training[AT]srtc.ac.ir
نجمه ناظریان؛ کارشناس آموزش
 لیسانس روان‌شناسی
 
 
دبیرخانه‌ی مجله‌‌ها
ساناز مهندسی؛ کارشناس
لیسانس آمار
s.mohandesi[AT]srtc.ac.ir
طاهره امینی؛ کارشناس
فوق لیسانس آمار
 
 
 اداره‌ی امور مالی و اداری
مهدی ثابت؛ مدیر امور مالی و اداری
لیسانس حقوق
sabet[At]srtc.ac.ir
زهره امینی؛ کارشناس امور اداری
 
لیسانس حقوق قضائی
 
عیسی قاسمی؛ کارشناس امور مالی
لیسانس حسابداری
 
مهدیه رحمانی؛ حسابدار
 
 
منصور اکبری؛ حسابدار
 
 
حمید بوکانی؛ کارپرداز
 
 
آرمین نواب‌پور؛ پشتیبانی
 
 
محمدحسن محمدی؛ پشتیبانی
 
حسین‌علی پرحکم؛ پشتیبانی
 
حبیب یعقوبی؛ پشتیبانی