راهنمای ثبت نام در دوره‌های آموزشی

 

 

  • امکان ثبت نام در دوره‌هایی وجود دارد که ستون «وضعیت ثبت نام» آن‌ها «فعال» باشد. ثبت نام ابتدا به‌صورت موقت و پس از پرداخت هزینه‌ی دوره (با مهلت حد اکثر 5 روز پس از ثبت نام موقت) توسط کاربر متقاضی به‌صورت دائم تبدیل می‌شود. با سپری شدن مهلت پرداخت هزینه‌ی دوره، سامانه‌ی رزرو شرکت در دوره به‌طور خودکار درخواست متقاضی را حذف خواهد کرد و متقاضی در صورت تمایل به شرکت در دوره باید فرایند ثبت نام را دوباره از ابتدا طی کند. شایان ذکر است که تأییده‌ی ثبت نام موقت و دائم به رایانامه‌ی متقاضی ارسال خواهد شد. بدیهی است در خصوص دوره‌های رایگان مرحله‌ی پرداخت وجود ندارد و متقاضی تنها باید منتظر دریافت رایانامه‌ی تأییده‌ی ثبت نام دائم از سوی پژوهشکده‌ی آمار باشد.

  • دوره‌هایی که در ستون «وضعیت ثبت نام» آن‌ها «غیر فعال» درج شده است، دوره‌هایی هستند که برگزار شده‌اند یا مهلت ثبت نام در آن‌ها به پایان رسیده است. این دوره‌ها ممکن است با تصمیم گروه خدمان آموزشی مبنی بر تمدید مهلت ثبت نام، به وضعیت «فعال» تغییر یابند.

  • دوره‌هایی که در ستون «وضعیت ثبت نام» آن‌ها «تکمیل ظرفیت» درج شده است، ممکن است با انصراف متقاضیان یا تصمیم گروه خدمات آموزشی مبنی بر افزایش ظرفیت آن‌ها، به وضعیت «فعال» تغییر یابند.