اخبار

دوره‌ی آموزشی آمارگیری‌های ثبتی‌مبنا (پیشرفته) برگزار گردید.

دوره‌ی آموزشی آمارگیری‌های ثبتی‌مبنا (پیشرفته) برگزار گردید. در تاریخ ۱۲ الی ۱۳ شهریور ۹۶ با هدف آشنایی کارشناسان و متخصصین واحدهای آماری دستگاه اجرایی کشور در پژوهشکده‌ی آمار برگزار گردید. مدرس این دوره‌ی آقای دکتر کاوه کیانی عضو هیئت علمی پژوهشکده‌ی آمار و مشاور رییس مرکز آمار ایران بودند.

ادامه مطلب

دوره‌ی آموزشی چارچوب تضمین کیفیت آمارهای رسمی برگزار گردید.

دوره‌ی آموزشی چارچوب تضمین کیفیت آمارهای رسمی با هدف آشنایی با مدیریت کیفیت آمار و چارچوب‌ها و شاخص‌ کیفیت آماری در تاریخ ۱۳ الی ۱۵ شهریور۹۶ توسط آقای دکتر اشکان شباک عضو هیئت علمی پژوهشکده‌ی آمار و مشاور رییس مرکز آمار ایران برگزار گردید.

ادامه مطلب

سومین نشست از مجموعه نشست‌های بررسی تجربیات و دیدگاه‌ها در حوزه آمار رسمی (۳) با عنوان نقش فناوری در آمار رسمی برگزار شد.

سومین نشست از مجموعه نشست‌های بررسی تجربیات و دیدگاه‌ها در حوزه آمار رسمی، با عنوان نقش فناوری در آمار رسمی با همکاری مرکز آمار و پژوهشکده‌ی آمار، در سالن اجتماعات مرکز آمار ایران در تاریخ ۷ شهریور ۹۶ برگزار شد.

ادامه مطلب

دومین نشست از مجموعه «نشست‌های بررسی تجربیات و دیدگاه‌ها در حوزه آمار رسمی(۲)» با موضوع: آمارهای کشاورزی برگزار شد.

دومین نشست از مجموعه نشست‌های بررسی تجربیات و دیدگاه‌ها در حوزه آمار رسمی با موضوع آمارهای کشاورزی با حضور نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه استان‌های کشور، مرکز آمار ایران و پژوهشکده آمار، در سالن اجتماعات مرکز آمار ایران در تاریخ ۱۰ مرداد ۹۶ برگزار شد.

ادامه مطلب

پژوهشکده‌ی آمار مجموعه سخنرانی‌های علمی را در ۳۱ مرداد ۹۶ برگزار می‌کند.

مجموعه سخنرانی‌هایی با عنوان‌های «شناسایی و کنترل خطاهای اندازه‌گیری و بی‌پاسخی در آمارگیری‌‌ها» توسط خانم دکتر زهرا رضایی قهرودی عضو هیئت علمی پژوهشکده‌ی آمار و «بررسی متغیرهای موثر بر سهم هزینه خوراک از کل هزینه‌های خانوار در شهر تهران با استفاده از مدل رگرسیون بتا» توسط خانم دکتر لیدا کلهری عضو هیئت علمی پژوهشکده‌ی آمار برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب