اخبار

دوره‌ی آموزشی «تهیه و تدوین گزارش‌های آماری» برگزار شد.

دوره‌ی آموزشی «تهیه و تدوین گزارش‌های آماری» برگزار شد.

دوره‌ی آموزشی «تهیه و تدوین گزارش‌های آماری» در روزهای ۶ و ۷ اسفند‌ ۱۳۹۶ توسط آقای غلام‌رضا ایزدی، مدیر کل دفتر استانداردها و نظارت بر طرح‌های آماری مرکز آمار ایران و آقای فرشید خان‌زاده، کارشناس پژوهشکده‌ی آمار برگزار شد.

ادامه مطلب
کارگاه آموزشی «نحوه‌ی استفاده‌ از فایل خام داده‌های طرح آمارگیری هزینه و درامد مرکز آمار ایران» برگزار شد.

کارگاه آموزشی «نحوه‌ی استفاده‌ از فایل خام داده‌های طرح آمارگیری هزینه و درامد مرکز آمار ایران» برگزار شد.

کارگاه آموزشی «نحوه‌ی استفاده از فایل خام داده‌های طرح‌‌ آمارگیری هزینه و درامد مرکز آمار ایران» در روزهای ۲۸ تا ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ توسط خانم دکتر روشنک علی‌اکبری صبا، مدیر گروه طرح‌های فنی و روش‌های آماری پژوهشکده‌ی آمار، و خانم‌ها شکوفه قصوری، رئیس گروه آمارهای اقتصادی و آسیه عباسی، کارشناس دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکز آمار ایران برگزار شد.

ادامه مطلب
دهمین نشست بررسی تجربیات و دیدگاه‌ها در حوزه آمار رسمی با موضوع نیروی کار برگزار می‌شود.

دهمین نشست بررسی تجربیات و دیدگاه‌ها در حوزه آمار رسمی با موضوع نیروی کار برگزار می‌شود.

پژوهشکده آمار دهمین نشست از مجموعه‌ نشست‌های بررسی تجربیات و دیدگاه‌ها در حوزه آمار رسمی را با عنوان نیروی کار و با حضور سخنرانانی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روز سه‌شنبه مورخ ۹۶/۱۲/۸ ساعت ۱۲-۸ در سالن اجتماعات مرکز آمار ایران برگزار می‌نماید.

ادامه مطلب
نهمین نشست «بررسی تجربیات و دیدگاه‌ها در حوزه‌ی آمار رسمی» با موضوع آمارهای کشاورزی برگزار شد.

نهمین نشست «بررسی تجربیات و دیدگاه‌ها در حوزه‌ی آمار رسمی» با موضوع آمارهای کشاورزی برگزار شد.

نهمین نشست از مجموعه نشست‌های «بررسی تجربیات و دیدگاه‌ها در حوزه‌ی آمار رسمی» با ارائه دو سخنرانی با موضوع «آمارهای کشاورزی» در روز ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ با همکاری مرکز آمار ایران و پژوهشکده‌ی آمار در مرکز آمار ایران برگزار شد.

ادامه مطلب
دوره‌ی آموزشی «حساب‌های منطقه‌ای - ویژه‌ی کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها» برگزار شد

دوره‌ی آموزشی «حساب‌های منطقه‌ای - ویژه‌ی کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها» برگزار شد

دوره‌ی آموزشی «حساب‌های منطقه‌ای - ویژه‌ی کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کل کشور» در روز‌های ۲۳ تا ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ توسط آقای محمد غلامی، کارشناس گروه آمارهای اقتصادی پژوهشکده‌ی آمار برگزار شد.

ادامه مطلب
نهمین نشست بررسی تجربیات و دیدگاه‌ها در حوزه آمار رسمی با موضوع آمارهای کشاورزی برگزار می‌شود.

نهمین نشست بررسی تجربیات و دیدگاه‌ها در حوزه آمار رسمی با موضوع آمارهای کشاورزی برگزار می‌شود.

پژوهشکده آمار نهمین نشست از مجموعه‌ نشست‌های بررسی تجربیات و دیدگاه‌ها در حوزه آمار رسمی را با عنوان آمارهای کشاورزی و با حضور سخنرانانی از مرکز آمار ایران در روز سه‌شنبه مورخ ۹۶/۱۱/۲۴ در سالن اجتماعات مرکز آمار ایران برگزار می‌نماید

ادامه مطلب
کارگاه آموزشی «نحوه‌ی استفاده‌ از فایل خام داده‌های آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران» برگزار شد.

کارگاه آموزشی «نحوه‌ی استفاده‌ از فایل خام داده‌های آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران» برگزار شد.

کارگاه آموزشی «نحوه‌ی استفاده از فایل خام داده‌های طرح‌‌های آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران» در روزهای ۱۴ تا ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ توسط آقای نیما دانش‌پرور، از مدرسان پژوهشکده‌ی آمار، و خانم‌ها معصومه محمدی و ندا مصطفوی، کارشناسان دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکز آمار ایران برگزار شد.

ادامه مطلب
هفتمین مجموعه سخنرانی علمی پژوهشکده‌ی آمار در سال ۱۳۹۶ برگزار شد.

هفتمین مجموعه سخنرانی علمی پژوهشکده‌ی آمار در سال ۱۳۹۶ برگزار شد.

هفتمین سخنرانی علمی در روز ۳ بهمن ۱۳۹۶ در پژوهشکده‌ی آمار برگزار شد. در این مجموعه سخنرانی، سه سخنرانی علمی در حوزه‌های اقتصادی و آمار رسمی ارائه شد. اولین سخنرانی توسط آقای دکتر ایوب فرامرزی، معاون پژوهشی و عضو هیئت علمی پژوهشکده‌ی آمار با عنوان «اقتصاد مقاومتی» ارائه شد.

ادامه مطلب