اخبار

چهارمین سخنرانی علمی از مجموعه سخنرانی‌های پژوهشکده‌ی آمار در سال ۱۳۹۷ با موضوع «تحلیل آمارهای اجتماعی و اقتصادی» برگزار شد

چهارمین سخنرانی علمی از مجموعه سخنرانی‌های پژوهشکده‌ی آمار در سال ۱۳۹۷ با موضوع «تحلیل آمارهای اجتماعی و اقتصادی» برگزار شد

چهارمین سخنرانی از مجموعه سخنرانی‌های علمی پژوهشکده‌ی آمار با موضوع «تحلیل آمارهای اجتماعی و اقتصادی» در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۹۷ توسط خانم‌ها شهلا صباغی، هما طاهری‌پور و آقای دکتر اشکان شباک در محل پژوهشکده‌ی آمار برگزار شد

ادامه مطلب
طرح پژوهشی «خطاهای طبقه‌بندی در آمارهای جریان» منتشر شد

طرح پژوهشی «خطاهای طبقه‌بندی در آمارهای جریان» منتشر شد

در تجزیه و تحلیل آمارهای بازار کار علاوه بر شاخص‌های مربوط به یک مقطع زمانی خاص، آمارهای مربوط به تغییرات بین مقاطع زمانی مختلف نیز مورد نیاز است. این آمارها که با عنوان آمارهای جریان شناخته می‌شود در صورت استفاده از نمونه‌گیری چرخشی، به علت وجود افراد مشترک در دوره‌های مختلف آمارگیری، قابل محاسبه است. آمارهای جریان، همه‌ی آمارهای ورودی-خروجی نیروی کار و تغییر وضعیت نیروی کار بین دو دوره را ارائه می‌کند.

ادامه مطلب
طرح پژوهشی گزارش فنی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵ منتشر شد

طرح پژوهشی گزارش فنی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵ منتشر شد

مرکز آمار ایران از سال ۱۳۳۵ تا کنون هشت سرشماری عمومی‌ نفوس و مسکن اجرا کرده است. در طی این سال‌ها روش اجرای سرشماری‌ها از روش‌های کاملاً سنتی (جمع‌آوری داده به روش مستقیم یا چهره به چهره) به روش‌های ترکیبی یا مدرن (ترکیب دو یا چند روش مانند اینترنتی/پستی/طرح آماری/ثبتی /مراجعه مستقیم) تغییر شکل داده است. تمام این سرشماری‌ها به استثنای دو سرشماری سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ در فواصل ده ساله اجرا شده‌اند.

ادامه مطلب
طرح پژوهشی «حساب کار در ایران: مفاهیم، اصول و روش‌ها» منتشر شد

طرح پژوهشی «حساب کار در ایران: مفاهیم، اصول و روش‌ها» منتشر شد

بررسی وضعیت اشتغال در کشور با وجود آمار و ارقام متفاوت از منابع آماری مختلف از جمله آمارگیری نیروی کار، جداول داده-ستانده، سرشماری نفوس و مسکن، آمارهای ثبتی و ...، و عدم دستیابی به یک عدد واحد برای اشتغال کل کشور از چالش‌های پیش روی برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران این حوزه در اغلب کشورهای جهان است.

ادامه مطلب
سومین سخنرانی علمی از مجموعه سخنرانی‌های پژوهشکده‌ی آمار در سال ۱۳۹۷ با موضوع «آمارهای ثبتی‌مبنا» برگزار شد

سومین سخنرانی علمی از مجموعه سخنرانی‌های پژوهشکده‌ی آمار در سال ۱۳۹۷ با موضوع «آمارهای ثبتی‌مبنا» برگزار شد

سومین سخنرانی از مجموعه سخنرانی‌های علمی پژوهشکده‌ی آمار با موضوع «آمارهای ثبتی‌مبنا» در تاریخ ۱۴ آذر ۱۳۹۷ توسط خانم کیانا ملک‌پور، آقایان ودود کرامتی و علیرضا ساجدی در محل پژوهشکده‌ی آمار برگزار شد.

ادامه مطلب