همایش‌ها

همایش روز «آمار و پژوهش» در هفته‌ی آمار و برنامه‌ریزی برگزار شد

همایش روز «آمار و پژوهش» در هفته‌ی آمار و برنامه‌ریزی برگزار شد

به مناسبت هفته‌ی آمار و برنامه‌ریزی و به منظور ارج نهادن به روز «آمار و پژوهش» پژوهشکده‌ی آمار با همکاری مرکز آمار ایران، مجموعه‌ای از سخنرانی‌های علمی را در روز ۲ آبان ۱۳۹۷ با حضور رییس مرکز آمار ایران، آقای دکتر پارسا و کارشناسان و پژوهشگران دستگاه‌های اجرایی برگزار کرد.

ادامه مطلب