طرح‌های پژوهشی

طرح پژوهشی محاسبه حساب آب در سیستم حسابداری زیست‌ محیطی – (محاسبه جداول عرضه و مصرف فیزیکی آب) منتشر شد

طرح پژوهشی محاسبه حساب آب در سیستم حسابداری زیست‌ محیطی – (محاسبه جداول عرضه و مصرف فیزیکی آب) منتشر شد

پژوهشکده‌ی آمار با همکاری مرکز آمار ایران به عنوان یکی از متولیان آمارهای ثبتی تلاش کرده است تا با ارائه طرح محاسبه عرضه و مصرف فیزیکی آب با تکیه بر سیستم بین‌المللی حسابداری زیست محیطی– اقتصادی برای آب بتواند گامی موثر در این راه بردارد. این طرح با همکاری و استفاده از اطلاعات دستگاه‌های متولی در این حوزه انجام شده است

ادامه مطلب
طرح پژوهشی «خطاهای طبقه‌بندی در آمارهای جریان» منتشر شد

طرح پژوهشی «خطاهای طبقه‌بندی در آمارهای جریان» منتشر شد

در تجزیه و تحلیل آمارهای بازار کار علاوه بر شاخص‌های مربوط به یک مقطع زمانی خاص، آمارهای مربوط به تغییرات بین مقاطع زمانی مختلف نیز مورد نیاز است. این آمارها که با عنوان آمارهای جریان شناخته می‌شود در صورت استفاده از نمونه‌گیری چرخشی، به علت وجود افراد مشترک در دوره‌های مختلف آمارگیری، قابل محاسبه است. آمارهای جریان، همه‌ی آمارهای ورودی-خروجی نیروی کار و تغییر وضعیت نیروی کار بین دو دوره را ارائه می‌کند.

ادامه مطلب
طرح پژوهشی گزارش فنی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵ منتشر شد

طرح پژوهشی گزارش فنی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵ منتشر شد

مرکز آمار ایران از سال ۱۳۳۵ تا کنون هشت سرشماری عمومی‌ نفوس و مسکن اجرا کرده است. در طی این سال‌ها روش اجرای سرشماری‌ها از روش‌های کاملاً سنتی (جمع‌آوری داده به روش مستقیم یا چهره به چهره) به روش‌های ترکیبی یا مدرن (ترکیب دو یا چند روش مانند اینترنتی/پستی/طرح آماری/ثبتی /مراجعه مستقیم) تغییر شکل داده است. تمام این سرشماری‌ها به استثنای دو سرشماری سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ در فواصل ده ساله اجرا شده‌اند.

ادامه مطلب
طرح پژوهشی «حساب کار در ایران: مفاهیم، اصول و روش‌ها» منتشر شد

طرح پژوهشی «حساب کار در ایران: مفاهیم، اصول و روش‌ها» منتشر شد

بررسی وضعیت اشتغال در کشور با وجود آمار و ارقام متفاوت از منابع آماری مختلف از جمله آمارگیری نیروی کار، جداول داده-ستانده، سرشماری نفوس و مسکن، آمارهای ثبتی و ...، و عدم دستیابی به یک عدد واحد برای اشتغال کل کشور از چالش‌های پیش روی برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران این حوزه در اغلب کشورهای جهان است.

ادامه مطلب
طرح پژوهشی «طراحی نظام آماری سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری» منتشر شد

طرح پژوهشی «طراحی نظام آماری سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری» منتشر شد

نظام آمار یک سازمان، به طور کلی، مجموعه‌ی از بخش‌ها و واحدهای سیاست‌گذاری، تخصصی و عملیاتی آن سازمان و روابط درونی و بیرونی میان آن‌ها است که مطابق قوانین و دستورالعمل‌ها در رویه‌های معینی در تعامل با یکدیگر به صورت یکپارچه و سازمان‌یافته به تولید و انتشار آمار می‌پردازند.

ادامه مطلب
طرح پژوهشی استفاده از روش‌های استنباط و پیش‌گویی بیزی برای پیش‌گویی نرخ بیکاری ایران منتشر شد

طرح پژوهشی استفاده از روش‌های استنباط و پیش‌گویی بیزی برای پیش‌گویی نرخ بیکاری ایران منتشر شد

دشواری روزافزون گردآوری اطلاعات به روش‌های سنتی به دلیل پیچیدگی‌های امروزی جوامع آماری، نیاز به مطالعه برای دگرگونی یا بهنگام‌سازی روش‌های آمارگیری را ضروری کرده است. استفاده از دیگر منابع داده‌ها و مدل‌سازی، از روش‌هایی هستند که می‌توانند به‌عنوان جایگزین روش‌های آمارگیری به‌کار رفته یا به افزایش دقت برآورد‌ها و استنباط‌های حاصل از آمارگیری‌های سنتی یاری رسانند.

ادامه مطلب
طرح پژوهشی شناسایی و کنترل خطا‌های بی‌پاسخی و اندازه‌گیری طرح‌‌های آمارگیری منتشر شد

طرح پژوهشی شناسایی و کنترل خطا‌های بی‌پاسخی و اندازه‌گیری طرح‌‌های آمارگیری منتشر شد

خطا‌های بی‌پاسخی و اندازه‌گیری از مهم‌ترین انواع خطای غیر نمونه‌گیری در آمارگیری‌‌ها به شمار می‌روند. محاسبه این خطا‌ها و ارائه‌ی راهکار‌هایی برای کاهش آن‌‌ها منجر به بهبود نتایج آمارگیری‌‌ها و حصول براورد‌های کاراتر می‌شود.

ادامه مطلب
طرح پژوهشی بررسی و تحلیل وضعیت بیکاری در استان‌های کشور طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ منتشر شد

طرح پژوهشی بررسی و تحلیل وضعیت بیکاری در استان‌های کشور طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ منتشر شد

نیروی کار را می‌توان یکی از عوامل اصلی پیشرفت و توسعه اقتصادی دانست. کشورها نیز با اتکا به توانایی‌های نیروی کار در تلاش هستند تا وضعیت اقتصادی خود را بهبود دهند. تاکید و تمرکز بر شناسایی عوامل تعیین کننده عرضه و تقاضای نیروی کار در ایران به برنامه پنجم توسعه برمی‌گردد، در این برنامه نیز، همچون سایر برنامه‌ها، بر ضرورت کاهش نرخ بیکاری در کلیه سطوح جغرافیایی تاکید شده است.

ادامه مطلب
طرح پژوهشی «محاسبه‌ی حساب‌های ملّی سلامت سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴» منتشر شد.

طرح پژوهشی «محاسبه‌ی حساب‌های ملّی سلامت سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴» منتشر شد.

سلامت افراد جامعه یکی از مهم‌ترین عوامل رشد اقتصادی هر جامعه‌ای قلمداد می‌شود. از این رو بهبود بخشیدن به شاخص‌های سلامت، یکی از اهداف مهم دولت‌ها در مسیر توسعه است. با توجه به وجود پیامدهای خارجی و شکست بازار در زمینه‌ی سلامت، در نظام خدمات سلامت، بازارهای آزاد به‌ندرت پاسخگو خواهند بود. اغلب نظام‌های سلامت دنیا با درجات متفاوتی تحت نظارت دولت‌ها هستند. سیستم حساب‌های سلامت می‌تواند با ارائه‌ی اطلاعات مناسب از این حوزه، دولتمردان و سیاست‌گذاران را در اتخاذ تصمیم‌های درست، یاری کند.

ادامه مطلب
طرح پژوهشی «اقتصاد روستایی ایران: حساب تولید بخش‌های اقتصاد در حوزه‌ی روستایی-سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳» منتشر شد.

طرح پژوهشی «اقتصاد روستایی ایران: حساب تولید بخش‌های اقتصاد در حوزه‌ی روستایی-سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳» منتشر شد.

حساب تولید روستایی، مجموعه‌ای از حسابداری جامع بر اساس الگوی سیستم حساب‌های ملی است که مطالعه‌ی کمی و منظم فعالیت‌های اقتصادی روستا به‌صورت جامع و هدفمند را برای یک دوره‌ی زمانی معلوم (معمولاً یک سال) امکان‌پذیر می‌سازد. حساب‌ تولید حوزه‌ی روستایی، نقش شایان توجهی را در برنامه‌ریزی روستایی، بررسی عملکرد اقتصاد روستایی و تحلیل امکانات و پتانسیل‌های روستایی بر عهده دارد؛ به‌طوری‌ که تحقق اهداف برنامه‌ریزی روستایی بدون استفاده از یافته‌ها، شاخص‌ها و متغیرهای حساب‌های روستایی امکان‌پذیر نیست.

ادامه مطلب