دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی

کارگاه آموزشی استقرار نظام آمار نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور‌ (ویژه‌ی مدیران کل استان‌ها) برگزار شد

کارگاه آموزشی استقرار نظام آمار نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور‌ (ویژه‌ی مدیران کل استان‌ها) برگزار شد

کارگاه آموزشی استقرار نظام آمار نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور‌ (ویژه‌ی مدیران کل استان‌ها) ۱۵ تا ۱۷ دی ۱۳۹۷ توسط آقایان دکتر محمدصادق علی‌پور، دکتر نادر حکیمی‌پور، دکتر مهدی نقی‌خانی، دکتر محمد شیری، دکتر ودود کرامتی و خانم دکتر لیدا کلهری برگزار شد.

ادامه مطلب