دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی

کارگاه آموزشی «اصول، مفاهیم و کاربرد جداول داده و ستانده» برگزار شد

کارگاه آموزشی «اصول، مفاهیم و کاربرد جداول داده و ستانده» برگزار شد

کارگاه آموزشی «اصول، مفاهیم و کاربرد جداول داده و ستانده» در روزهای ۲۲ تا ۲۴ مهر ۱۳۹۷ توسط آقای فرشاد روشن و خانم‌ها مهناز کاظمی، دکتر بهنوش‌السادات آقایان و دکتر موراشین جوان در محل پژوهشکده‌ی آمار برگزار شد.

ادامه مطلب
کارگاه آموزشی «تهیه‌ی گزارش‌های آماری و دیداری‌سازی با نرم‌افزار Tableau» برگزار شد

کارگاه آموزشی «تهیه‌ی گزارش‌های آماری و دیداری‌سازی با نرم‌افزار Tableau» برگزار شد

کارگاه آموزشی «تهیه‌ی گزارش‌های آماری و دیداری‌سازی با نرم‌افزار Tableau» در روزهای ۲۴ تا ۲۶ شهریور ۱۳۹۷ توسط آقایان غلامرضا ایزدی و نصرت‌الله حق‌گو در محل پژوهشکده‌ی آمار برگزار شد.

ادامه مطلب
کارگاه آموزشی «استخراج نتایج سرشماری سال ۱۳۹۵ با استفاده از نرم‌افزار SAS» برگزار شد

کارگاه آموزشی «استخراج نتایج سرشماری سال ۱۳۹۵ با استفاده از نرم‌افزار SAS» برگزار شد

کارگاه آموزشی «استخراج نتایج سرشماری سال ۱۳۹۵ با استفاده از نرم‌افزار SAS» در روزهای ۱۱ تا ۱۳ شهریور ۱۳۹۷ توسط آقای نیما دانش‌پرور در محل پژوهشکده‌ی آمار برگزار شد.

ادامه مطلب