سخنرانی‌ها

پنجمین سخنرانی علمی از مجموعه سخنرانی‌های پژوهشکده‌ی آمار در سال ۱۳۹۷ با موضوع «آمارهای اجتماعی و اقتصادی» برگزار شد

پنجمین سخنرانی علمی از مجموعه سخنرانی‌های پژوهشکده‌ی آمار در سال ۱۳۹۷ با موضوع «آمارهای اجتماعی و اقتصادی» برگزار شد

پنجمین سخنرانی از مجموعه سخنرانی‌های علمی پژوهشکده‌ی آمار با موضوع «مدرن‌سازی نظام آماری» در تاریخ ۵ دی ۱۳۹۷ توسط خانم‌ها کیانا ملک‌پور، شهلا صباغی، هما طاهری‌پور و فریده دل‌عظیمی در محل پژوهشکده‌ی آمار برگزار شد

ادامه مطلب
چهارمین سخنرانی علمی از مجموعه سخنرانی‌های پژوهشکده‌ی آمار در سال ۱۳۹۷ با موضوع «تحلیل آمارهای اجتماعی و اقتصادی» برگزار شد

چهارمین سخنرانی علمی از مجموعه سخنرانی‌های پژوهشکده‌ی آمار در سال ۱۳۹۷ با موضوع «تحلیل آمارهای اجتماعی و اقتصادی» برگزار شد

چهارمین سخنرانی از مجموعه سخنرانی‌های علمی پژوهشکده‌ی آمار با موضوع «تحلیل آمارهای اجتماعی و اقتصادی» در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۹۷ توسط خانم‌ها شهلا صباغی، هما طاهری‌پور و آقای دکتر اشکان شباک در محل پژوهشکده‌ی آمار برگزار شد

ادامه مطلب
سومین سخنرانی علمی از مجموعه سخنرانی‌های پژوهشکده‌ی آمار در سال ۱۳۹۷ با موضوع «آمارهای ثبتی‌مبنا» برگزار شد

سومین سخنرانی علمی از مجموعه سخنرانی‌های پژوهشکده‌ی آمار در سال ۱۳۹۷ با موضوع «آمارهای ثبتی‌مبنا» برگزار شد

سومین سخنرانی از مجموعه سخنرانی‌های علمی پژوهشکده‌ی آمار با موضوع «آمارهای ثبتی‌مبنا» در تاریخ ۱۴ آذر ۱۳۹۷ توسط خانم کیانا ملک‌پور، آقایان ودود کرامتی و علیرضا ساجدی در محل پژوهشکده‌ی آمار برگزار شد.

ادامه مطلب
دومین سخنرانی علمی از مجموعه سخنرانی‌های پژوهشکده‌ی آمار در سال ۱۳۹۷ با موضوع «مدرن‌سازی نظام آماری» برگزار شد

دومین سخنرانی علمی از مجموعه سخنرانی‌های پژوهشکده‌ی آمار در سال ۱۳۹۷ با موضوع «مدرن‌سازی نظام آماری» برگزار شد

دومین سخنرانی از مجموعه سخنرانی‌های علمی پژوهشکده‌ی آمار با موضوع «مدرن‌سازی نظام آماری» در تاریخ ۷ آذر ۱۳۹۷ توسط آقایان سیدمهدی حسینی‌نژاد، عزیزاله فرهادی، حمیدرضا جلالی و خانم مهرنوش بختیاری‌فر در محل مرکز آمار ایران برگزار شد.

ادامه مطلب
اولین سخنرانی از مجموعه سخنرانی‌های پژوهشکده‌ی آمار برگزار شد

اولین سخنرانی از مجموعه سخنرانی‌های پژوهشکده‌ی آمار برگزار شد

اولین سخنرانی از مجموعه سخنرانی‌های پژوهشکده‌ی آمار با موضوع «مدرن‌سازی نظام آماری» در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۷ توسط آقایان دکتر کاوه کیانی و دکتر اشکان شباک با همکاری مرکز آمار ایران در محل مرکز آمار ایران برگزار شد

ادامه مطلب