سخنرانی‌ها

به همت پژوهشکده‌ی آمار برگزار می‌شود: همایش روز آمار و پژوهش

به همت پژوهشکده‌ی آمار برگزار می‌شود: همایش روز آمار و پژوهش

پژوهشکده آمار به مناسبت هفته‌ی آمار و برنامه‌ریزی و به منظور ارج نهادن به روز آمار و پژوهش، مجموعه‌ای از سخنرانی‌ها را در روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۸/۲ از ساعت ۱۱:۱۵-۹ در سالن اجتماعات مرکز آمار ایران برگزار می‌نماید.

ادامه مطلب
نشست تخصصی پروفایل سود جمعیتی برگزار شد.

نشست تخصصی پروفایل سود جمعیتی برگزار شد.

نشست تخصصی ارایه و ارزیابی پروفایل سود جمعیتی با حضور آقای دکتر نورمحمدی رییس پژوهشکده‌ی آمار، خانم دکتر جودان نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل ایران، آقای زاهدیان معاون طرح‌های آماری و آمارهای ثبتی مرکز آمار ایران و آقای دکتر عباسی رییس انجمن جمعیت‌شناسی و رییس موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور در روز چهار‌شنبه مورخ ۹۶/۵/۳ ساعت ۱۳-۱۰در سالن جلسات مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزار گردید.

ادامه مطلب
دهمین نشست «بررسی تجربیات و دیدگاه‌ها در حوزه‌ی آمار رسمی» با موضوع نیروی کار برگزار شد.

دهمین نشست «بررسی تجربیات و دیدگاه‌ها در حوزه‌ی آمار رسمی» با موضوع نیروی کار برگزار شد.

دهمین نشست از مجموعه نشست‌های «بررسی تجربیات و دیدگاه‌ها در حوزه‌ی آمار رسمی» با ارائه‌ی دو سخنرانی با موضوع «نیروی کار» در روز ۸ اسفند ۱۳۹۶ با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و پژوهشکده‌ی آمار در مرکز آمار ایران برگزار شد.

ادامه مطلب
دهمین نشست بررسی تجربیات و دیدگاه‌ها در حوزه آمار رسمی با موضوع نیروی کار برگزار می‌شود.

دهمین نشست بررسی تجربیات و دیدگاه‌ها در حوزه آمار رسمی با موضوع نیروی کار برگزار می‌شود.

پژوهشکده آمار دهمین نشست از مجموعه‌ نشست‌های بررسی تجربیات و دیدگاه‌ها در حوزه آمار رسمی را با عنوان نیروی کار و با حضور سخنرانانی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روز سه‌شنبه مورخ ۹۶/۱۲/۸ ساعت ۱۲-۸ در سالن اجتماعات مرکز آمار ایران برگزار می‌نماید.

ادامه مطلب
نهمین نشست «بررسی تجربیات و دیدگاه‌ها در حوزه‌ی آمار رسمی» با موضوع آمارهای کشاورزی برگزار شد.

نهمین نشست «بررسی تجربیات و دیدگاه‌ها در حوزه‌ی آمار رسمی» با موضوع آمارهای کشاورزی برگزار شد.

نهمین نشست از مجموعه نشست‌های «بررسی تجربیات و دیدگاه‌ها در حوزه‌ی آمار رسمی» با ارائه دو سخنرانی با موضوع «آمارهای کشاورزی» در روز ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ با همکاری مرکز آمار ایران و پژوهشکده‌ی آمار در مرکز آمار ایران برگزار شد.

ادامه مطلب
نهمین نشست بررسی تجربیات و دیدگاه‌ها در حوزه آمار رسمی با موضوع آمارهای کشاورزی برگزار می‌شود.

نهمین نشست بررسی تجربیات و دیدگاه‌ها در حوزه آمار رسمی با موضوع آمارهای کشاورزی برگزار می‌شود.

پژوهشکده آمار نهمین نشست از مجموعه‌ نشست‌های بررسی تجربیات و دیدگاه‌ها در حوزه آمار رسمی را با عنوان آمارهای کشاورزی و با حضور سخنرانانی از مرکز آمار ایران در روز سه‌شنبه مورخ ۹۶/۱۱/۲۴ در سالن اجتماعات مرکز آمار ایران برگزار می‌نماید

ادامه مطلب
هفتمین مجموعه سخنرانی علمی پژوهشکده‌ی آمار در سال ۱۳۹۶ برگزار شد.

هفتمین مجموعه سخنرانی علمی پژوهشکده‌ی آمار در سال ۱۳۹۶ برگزار شد.

هفتمین سخنرانی علمی در روز ۳ بهمن ۱۳۹۶ در پژوهشکده‌ی آمار برگزار شد. در این مجموعه سخنرانی، سه سخنرانی علمی در حوزه‌های اقتصادی و آمار رسمی ارائه شد. اولین سخنرانی توسط آقای دکتر ایوب فرامرزی، معاون پژوهشی و عضو هیئت علمی پژوهشکده‌ی آمار با عنوان «اقتصاد مقاومتی» ارائه شد.

ادامه مطلب
هشتمین نشست بررسی تجربیات و دیدگاه‌ها در حوزه آمار رسمی با موضوع آمارهای ثبتی برگزار می‌شود.

هشتمین نشست بررسی تجربیات و دیدگاه‌ها در حوزه آمار رسمی با موضوع آمارهای ثبتی برگزار می‌شود.

پژوهشکده آمار هشتمین نشست از مجموعه‌ نشست‌های بررسی تجربیات و دیدگاه‌ها در حوزه آمار رسمی با عنوان آمارهای ثبتی وبا حضور سخنرانانی از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قم در روز سه‌شنبه مورخ ۹۶/۱۱/۱۰ در سالن اجتماعات مرکز آمار ایران برگزار می‌نماید.

ادامه مطلب
دومین سمینار تخصصی «آشنایی با ویژگی‌های طرح هزینه و درامد خانوار و نقد و بررسی نتایج و ابعاد مختلف آن» برگزار شد.

دومین سمینار تخصصی «آشنایی با ویژگی‌های طرح هزینه و درامد خانوار و نقد و بررسی نتایج و ابعاد مختلف آن» برگزار شد.

دومین سمینار تخصصی «آشنایی با ویژگی‌های طرح هزینه و درامد خانوار و نقد و بررسی نتایج و ابعاد مختلف آن» در روز ۲۰ دی ۱۳۹۶ با همکاری معاونت طرح‌های آماری و آمارهای ثبتی مرکز آمار ایران و پژوهشکده‌ی آمار در سالن اجتماعات مرکز آمار ایران برگزار شد.

ادامه مطلب
ششمین نشست «بررسی تجربیات و دیدگاه‌ها در حوزه‌ی آمار رسمی» با موضوع آمار و حکمرانی برگزار شد.

ششمین نشست «بررسی تجربیات و دیدگاه‌ها در حوزه‌ی آمار رسمی» با موضوع آمار و حکمرانی برگزار شد.

ششمین نشست از مجموعه نشست‌های «بررسی تجربیات و دیدگاه‌ها در حوزه‌ی آمار رسمی» با موضوع «آمار و حکمرانی» در روز ۱۲دی‌ ۱۳۹۶ با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و پژوهشکده‌ی آمار در سالن اجتماعات مرکز آمار ایران برگزار شد.

ادامه مطلب