اخبار و رویدادها - آرشیو

نشست تخصصی یک روزه در زمینه سرشماری الکترونیکی تجربیات کشور کره جنوبی

نشست تخصصی یک روزه در زمینه سرشماری الکترونیکی تجربیات کشور کره جنوبی

با توجه به اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن در مهر و آبان سال 1395، پژوهشکده‌ی آمار با همکاری مرکز آمار ایران و صندوق جمعیت سازمان ملل در ایران (UNFPA) ، نشست تخصصی یک روزه در زمینه بررسی تجربیات کشور کره جنوبی در زمینه سرشماری الکترونیکی Technical Session for Information Sharing on Paperless Census را در تاریخ 2/5/1395 با حضور شرکت‌کنندگانی از دفاتر مختلف مرکز آمار ایران، سازمان ثبت احوال و پژوهشکده‌ی آمار برگزار نمود.

ادامه مطلب