اخبار و رویدادها - آرشیو

نشست نظام آماری ملی ایران با همکاری مرکز آمار ایران و پژوهشکده آمار در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار خواهد شد.

دانشکده علوم ریاضی و رایانه دانشگاه علامه طباطبایی با همکاری مرکزآمار ایران و پژوهشکده‌ی ‌آمار نشستی با موضوع آمار رسمی: نظام آماری ملی ایران: چالش‌ها و راه‌کارها در تاریخ ۳۰آذرماه۱۳۹۴برگزار می‌نماید.

ادامه مطلب

برآورد جمعیت کل کشور به تفکیک استان، شهرستان و مناطق شهری و روستایی منتشر شد.

در چند سال اخیر، همگام با تغییرات به وجود آمده در ساختار و ترکیب جمعیت ایران، مباحث مختلفی در مورد تعداد و ساختار جمعیت کشور و آینده‌ی آن مطرح شده و توجه دولتمردان، برنامه‌ریزان، پژوهشگران و نیز اذهان عمومی را به سوی جمعیت و ویژگی‌های آن جلب نموده است.

ادامه مطلب

طرح پژوهشی بررسی ویژگی‌های اجتماعی و اقتصادی استان‌های مهاجر‌پذیر و مهاجرفرست منتشر شد.

کشور ایران در چند دهه اخیر تحولات جمعیتی بی‌سابقه‌ای را تجربه نموده است. تداوم کاهش مرگ و میر، افزایش باروری اواخر دهه ۱۳۵۰و اوایل دهه ۱۳۶۰ و کاهش باروری در دو دهه اخیر، تغییرات میزان و الگوی مهاجرتی از مهم‌ترین تحولات جمعیتی است که سبب شده است که بیش از پیش به نقش تحولات جمعیتی در سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای پرداخته شود. در کنار تحولات باروری و مرگ‌ و‌ میر، مهاجرت به عنوان یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های جمعیتی نقش تعیین کننده‌ای در رشد جمعیت منطقه‌ای و استانی و تغییر ساختار اجتماعی- جمعیتی داشته است. لذا شناخت عوامل اجتماعی- اقتصادی مؤثر بر مهاجرت، مهاجرپذیری و مهاجرفرستی هر یک از استان‌های کشور و بررسی الگوهای مهاجرتی در هر یک از استان‌ها‌ می‌تواند در سیاست‌گذاری‌های مهاجرتی همچون بازتوزیع مطلوب جمعیت در بین استان‌های مهاجرپذیر و مهاجرفرست نقش عمده‌ای را ایفا کند.

ادامه مطلب