اخبار و رویدادها - آرشیو

طرح پژوهشی بررسی ویژگی‌های اجتماعی، اقتصادی و سلامت خانوارهای زن‌سرپرست با تأکید بر سیاست‌ها و برنامه‌های پشتیبانی منتشر شد

طرح پژوهشی حاضر با هدف بررسی وضعیت موجود زنان سرپرست خانوار در ایران، و ارائه‌ی تصویری دقیق و شفاف از وضعیت این قشر آسیب‌پذیر در جهت دستیابی به تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی مبتنی بر شواهد عینی و علمی تهیه و تدوین شده است. این گزارش، خلاصه‌ای مدیریتی از چهار طرح پژوهشی در حوزه‌های ویژگی‌های اجتماعی و جمعیت‌شناختی، ویژگی‌های اقتصادی، وضعیت سلامت و قوانین و مقررات مربوط به خانوارهای زن‌سرپرست است. اجرای این طرح پژوهشی در اسفند سال ۱۳۹۱ آغاز شد و گزارش نهایی آن اکنون در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.

ادامه مطلب

طرح پژوهشی بررسی ویژگی‌های اقتصادی خانوارهای زن‌سرپرست منتشر شد

پژوهشکده‌ی آمار با توجه به رسالت خود در زمینه‌ی اجرای طرح‌های پژوهشی با هدف افزایش کیفیت آمارها، اجرای طرح پژوهشی «بررسی ویژگی‌های اقتصادی خانوارهای زن‌سرپرست» را در دستور کار خود قرار داد، که اجرای آن از خرداد ۱۳۹۲ آغاز شد و گزارش نهایی آن اکنون در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.

ادامه مطلب

طرح پژوهشی بررسی تأثیر هدفمند کردن یارانه‌ها بر الگوی مصرف خانوارها منتشر شد

پژوهشکده‌ی آمار با توجه به رسالت خود در زمینه‌ی اجرای طرح‌های پژوهشی با هدف تولید شاخص‌ها و اطلاعات مورد نیاز نظام آماری کشور، اجرای طرح پژوهشی «بررسی تأثیر هدفمند کردن یارانه‌ها برالگوی مصرف خانوارها» را در دستور کار خود قرار داد. اجرای این طرح از تیر ۱۳۹۲ آغاز شد و گزارش نهایی آن اکنون در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.

ادامه مطلب

طرح پژوهشی براورد خطای اندازه‌گیری درامد در آمارگیری هزینه و درامد خانوارها منتشر شد

پژوهشکده‌ی آمار با توجه به رسالت خود در زمینه‌ی اجرای طرح‌های پژوهشی با هدف افزایش کیفیت آمارها، اجرای طرح پژوهشی «براورد خطای اندازه‌گیری درامد در آمارگیری هزینه و درامد خانوارها» را در دستور کار خود قرار داد، که اجرای آن از تیر ۱۳۹۱ آغاز شد و گزارش نهایی آن اکنون در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.

ادامه مطلب

طرح پژوهشی بررسی ویژگی‌های جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی کلان‌شهرها و مقایسه‌ی تغییرات آن در سال‌های ۸۵ و ۹۰ منتشر شد

پژوهشکده آمار در راستای نیل به رسالت تعیین شده خویش در زمینه انجام طرح‌های پژوهشی با هدف افزایش کیفیت آمارها، اجرای طرح پژوهشی «بررسی ویژگی‌های جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی کلان‌شهرها و مقایسه تغییرات آن در سال‌های ۸۵ و ۹۰» را در دستور کار خود قرار داد، که اجرای آن از فروردین ۱۳۹۲ آغاز شد و گزارش نهایی آن اکنون در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.

ادامه مطلب

طرح پژوهشی بررسی روند تغییرات ویژگی‌های واحدهای مسکونی معمولی در سرشماری‌های ۱۳۷۵-۱۳۹۰ منتشر شد

پژوهشکده‌ی آمار با توجه به رسالت خود در زمینه‌ی اجرای طرح‌های پژوهشی با هدف تولید آمارهای باکیفیت، اجرای طرح پژوهشی «بررسی روند تغییرات ویژگی‌های واحدهای مسکونی معمولی در سرشماری‌های ۱۳۷۵-۱۳۹۰» را در دستور کار خود قرار داد. اجرای این طرح از اسفند ۱۳۹۱ آغاز شد و گزارش نهایی آن درحال حاضر آماده بهره‌برداری است.

ادامه مطلب

طرح پژوهشی تحلیل روند تحولات جمعیت ایران: گذشته، حال و آینده منتشر شد

پژوهشکده‌ی آمار در راستای نیل به رسالت تعیین شده خویش در زمینه انجام طرح‌های پژوهشی اجرای طرح پژوهشی «تحلیل روند تحولات جمعیت ایران: گذشته، حال و آینده» را با هدف مطالعه و واکاوی روندهای گذشته، حال و آینده جمعیت و همچنین فرصت‮ها و چالش‮های ایجاد شده اخیر و آینده‌ی جمعیتی ایران در دستور کار خود قرار داده است. در این طرح ابتدا به بررسی پویایی ابعاد مختلف جمعیت ایران پرداخته، سپس بر مبنای نتایج سرشماری ۰۹۳۱ به پیش‮بینی تحولات جمعیتی تا سال ۰۳۴۱ پداخته شده است. در نهایت، تحلیلی از چالش‮ها و فرصت‮های جمعیتی ایران به ‮ویژه «فرصت طلایی پنجره جمعیتی» و «چالش باروری پایین» ارائه و در این راستا نکات و پیشنهادهایی برای سیاست‮گذاری و مدیریت فرایندهای جدید جمعیتی کشور ارائه شده است.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬اجرای این طرح پژوهشی از دی ۱۳۹۱ آغاز شد و گزارش نهایی آن اکنون در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.

ادامه مطلب