آرشیو اخبار

طرح پژوهشی «حساب کار در ایران: مفاهیم، اصول و روش‌ها» منتشر شد

طرح پژوهشی «حساب کار در ایران: مفاهیم، اصول و روش‌ها» منتشر شد

بررسی وضعیت اشتغال در کشور با وجود آمار و ارقام متفاوت از منابع آماری مختلف از جمله آمارگیری نیروی کار، جداول داده-ستانده، سرشماری نفوس و مسکن، آمارهای ثبتی و ...، و عدم دستیابی به یک عدد واحد برای اشتغال کل کشور از چالش‌های پیش روی برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران این حوزه در اغلب کشورهای جهان است.

ادامه مطلب
سومین سخنرانی علمی از مجموعه سخنرانی‌های پژوهشکده‌ی آمار در سال ۱۳۹۷ با موضوع «آمارهای ثبتی‌مبنا» برگزار شد

سومین سخنرانی علمی از مجموعه سخنرانی‌های پژوهشکده‌ی آمار در سال ۱۳۹۷ با موضوع «آمارهای ثبتی‌مبنا» برگزار شد

سومین سخنرانی از مجموعه سخنرانی‌های علمی پژوهشکده‌ی آمار با موضوع «آمارهای ثبتی‌مبنا» در تاریخ ۱۴ آذر ۱۳۹۷ توسط خانم کیانا ملک‌پور، آقایان ودود کرامتی و علیرضا ساجدی در محل پژوهشکده‌ی آمار برگزار شد.

ادامه مطلب
پژوهشکده‌ی آمار نشست تخصصی «تحلیل نتایج سرشماری و شاخص‌های توسعه‌ی پایدار» را در ۲۵ آذر ۹۷ برگزار می‌کند

پژوهشکده‌ی آمار نشست تخصصی «تحلیل نتایج سرشماری و شاخص‌های توسعه‌ی پایدار» را در ۲۵ آذر ۹۷ برگزار می‌کند

پژوهشکده‌ی آمار نشست تخصصی «تحلیل نتایج سرشماری و شاخص‌های توسعه‌ی پایدار» را در ۲۵ آذر ۹۷ در دانشگاه تربیت مدرس سالن جابربن‌حیان برگزار می‌کند.

ادامه مطلب
دومین سخنرانی علمی از مجموعه سخنرانی‌های پژوهشکده‌ی آمار در سال ۱۳۹۷ با موضوع «مدرن‌سازی نظام آماری» برگزار شد

دومین سخنرانی علمی از مجموعه سخنرانی‌های پژوهشکده‌ی آمار در سال ۱۳۹۷ با موضوع «مدرن‌سازی نظام آماری» برگزار شد

دومین سخنرانی از مجموعه سخنرانی‌های علمی پژوهشکده‌ی آمار با موضوع «مدرن‌سازی نظام آماری» در تاریخ ۷ آذر ۱۳۹۷ توسط آقایان سیدمهدی حسینی‌نژاد، عزیزاله فرهادی، حمیدرضا جلالی و خانم مهرنوش بختیاری‌فر در محل مرکز آمار ایران برگزار شد.

ادامه مطلب
اولین سخنرانی از مجموعه سخنرانی‌های پژوهشکده‌ی آمار برگزار شد

اولین سخنرانی از مجموعه سخنرانی‌های پژوهشکده‌ی آمار برگزار شد

اولین سخنرانی از مجموعه سخنرانی‌های پژوهشکده‌ی آمار با موضوع «مدرن‌سازی نظام آماری» در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۷ توسط آقایان دکتر کاوه کیانی و دکتر اشکان شباک با همکاری مرکز آمار ایران در محل مرکز آمار ایران برگزار شد

ادامه مطلب