آرشیو اخبار

طرح پژوهشی شناسایی و کنترل خطا‌های بی‌پاسخی و اندازه‌گیری طرح‌‌های آمارگیری منتشر شد

طرح پژوهشی شناسایی و کنترل خطا‌های بی‌پاسخی و اندازه‌گیری طرح‌‌های آمارگیری منتشر شد

خطا‌های بی‌پاسخی و اندازه‌گیری از مهم‌ترین انواع خطای غیر نمونه‌گیری در آمارگیری‌‌ها به شمار می‌روند. محاسبه این خطا‌ها و ارائه‌ی راهکار‌هایی برای کاهش آن‌‌ها منجر به بهبود نتایج آمارگیری‌‌ها و حصول براورد‌های کاراتر می‌شود.

ادامه مطلب
طرح پژوهشی بررسی و تحلیل وضعیت بیکاری در استان‌های کشور طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ منتشر شد

طرح پژوهشی بررسی و تحلیل وضعیت بیکاری در استان‌های کشور طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ منتشر شد

نیروی کار را می‌توان یکی از عوامل اصلی پیشرفت و توسعه اقتصادی دانست. کشورها نیز با اتکا به توانایی‌های نیروی کار در تلاش هستند تا وضعیت اقتصادی خود را بهبود دهند. تاکید و تمرکز بر شناسایی عوامل تعیین کننده عرضه و تقاضای نیروی کار در ایران به برنامه پنجم توسعه برمی‌گردد، در این برنامه نیز، همچون سایر برنامه‌ها، بر ضرورت کاهش نرخ بیکاری در کلیه سطوح جغرافیایی تاکید شده است.

ادامه مطلب
نشست تخصصی پروفایل سود جمعیتی برگزار شد.

نشست تخصصی پروفایل سود جمعیتی برگزار شد.

نشست تخصصی ارایه و ارزیابی پروفایل سود جمعیتی با حضور آقای دکتر نورمحمدی رییس پژوهشکده‌ی آمار، خانم دکتر جودان نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل ایران، آقای زاهدیان معاون طرح‌های آماری و آمارهای ثبتی مرکز آمار ایران و آقای دکتر عباسی رییس انجمن جمعیت‌شناسی و رییس موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور در روز چهار‌شنبه مورخ ۹۶/۵/۳ ساعت ۱۳-۱۰در سالن جلسات مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزار گردید.

ادامه مطلب
دوره‌ی آموزشی «خطاهای آمارگیری‌های نمونه‌ای و شاخص‌ها و نماگرهای کیفیت» برگزار شد

دوره‌ی آموزشی «خطاهای آمارگیری‌های نمونه‌ای و شاخص‌ها و نماگرهای کیفیت» برگزار شد

دوره‌ی آموزشی «خطاهای آمارگیری‌های نمونه‌ای و شاخص‌ها و نماگرهای کیفیت» در روزهای ۱ تا ۳ مرداد ۱۳۹۷ به‌مدت ۱۲ ساعت توسط خانم دکتر روشنک علی‌اکبری صبا، عضو هیئت علمی و مدیر گروه طرح‌های فنی و روش‌های آماری پژوهشکده‌ی آمار برگزار شد.

ادامه مطلب