آرشیو اخبار

پژوهشکده‌ی آمار چهارمین نشست از مجموعه نشست‌های بررسی تجربیات و دیدگاه‌ها در حوزه آمار رسمی را با عنوان «نقش بخش خصوصی در اجرای طرح‌های آمارگیری» برگزار می‌کند.

پژوهشکده‌ی آمار چهارمین نشست از مجموعه نشست‌های بررسی تجربیات و دیدگاه‌ها در حوزه آمار رسمی را با عنوان «نقش بخش خصوصی در اجرای طرح‌های آمارگیری» برگزار می‌کند.

چهارمین نشست از مجموعه نشست‌های بررسی تجربیات و دیدگاه‌ها در حوزه آمار رسمی را با عنوان «نقش بخش خصوصی در اجرای طرح‌های آمارگیری» در سالن اجتماعات مرکز آمار ایران در تاریخ ۳۰ آبان ۹۶ برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب
سخنرانی «شناسایی و کنترل خطاهای بی‌پاسخی و اندازه‌گیری در طرح‌های آمارگیری» توسط آقای دکتر فرهاد مهران در مرکز آمار ایران برگزار شد.

سخنرانی «شناسایی و کنترل خطاهای بی‌پاسخی و اندازه‌گیری در طرح‌های آمارگیری» توسط آقای دکتر فرهاد مهران در مرکز آمار ایران برگزار شد.

نخستین سخنرانی از مجموعه سخنرانی‌های شش‌ماهه‌ی دوم سال ۱۳۹۶ پژوهشکده‌ی آمار با عنوان «شناسایی و کنترل خطاهای بی‌پاسخی و اندازه‌گیری در طرح‌های آمارگیری» توسط آقای دکتر فرهاد مهران، مشاور سازمان بین‌المللی کار (ILO) در تاریخ ۹ آبان‌ ۱۳۹۶ در مرکز آمار ایران برگزار شد.

ادامه مطلب
نشست تخصصی «قانون آمار، آسیب‌های گذشته و رویکردهای آینده »برگزار شد.

نشست تخصصی «قانون آمار، آسیب‌های گذشته و رویکردهای آینده »برگزار شد.

نشست تخصصی «قانون آمار، آسیب‌های گذشته و رویکردهای آینده» با حضور نمایندگانی از مرکز آمار ایران، پژوهشکده‌ی آمار، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان و دستگاه‌های اجرایی در سالن همایش مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد در تاریخ ۳ آبان ۹۶ برگزار شد.

ادامه مطلب
سخنرانی علمی با عنوان «شناسایی و کنترل خطاهای بی‌پاسخی و اندازه‌گیری» برگزار می‌شود.

سخنرانی علمی با عنوان «شناسایی و کنترل خطاهای بی‌پاسخی و اندازه‌گیری» برگزار می‌شود.

سخنرانی علمی پژوهشی با عنوان «شناسایی و کنترل خطاهای بی‌پاسخی و اندازه‌گیری طرح‌های آمارگیری» توسط آقای دکتر فرهاد مهران مقام رسمی پیشین و مشاور سازمان بین‌المللی کار برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب